28.1 C
Bangkok
วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกแท็กSoft Power

Tag: Soft Power

Soft Power ของไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ประเทศไทยมี soft power หรือ อำนาจอ่อน ที่แข็งแกร่ง ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลกได้ จุดแข็งข...

ความหมายและองค์ประกอบของ soft power

soft power หรือ อำนาจอ่อน เป็นแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อธิบายถึงความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ทำตามความต้องการของตนโดยปราศจากการใช้กำลังหรืออำนาจบังคับ ศาสตราจารย์...

Must read