30.6 C
Bangkok
วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
หน้าแรกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรรพสิ่งในจักรวาลสร้างจากอะไร

สรรพสิ่งในจักรวาลสร้างจากสิ่งที่เรียกว่า อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particles) ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กท...

เนบิวลา

เนบิวลา (Nebula) คือ กลุ่มของแก๊สและฝุ่นในอวกาศ เนบิวลามีบทบาทสำคัญในจักรวาล เพราะเป็นสถานที่ก่อกำเน...

กาแล็กซี

กาแล็กซี (Galaxy) เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ เนบิวลา ฝุ่น และแก๊ส ยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล...

อนาคตของดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่และมี...

โครงสร้างของจักรวาล

จักรวาลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อน โครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลประกอบด้วยกาแล็กซี กระจุกกาแ...

ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang Theory)

ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล ว่าจักรวาลเริ่มต้นจ...

กำเนิดจักรวาล

จักรวาลคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรารู้จัก เต็มไปด้วยความลับและความท้าทายในการไขปริศนาต่าง...

ลักษณะทางกายภาพของดาวอังคาร

ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สี่จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดในระบบส...

กำเนิดดาวอังคาร

ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สี่จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดในระบบส...

ประวัติการสังเกตการณ์ยูเอฟโอ

การสังเกตการณ์วัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ หรือยูเอฟโอ (UFO) มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ มีการบัน...

ยูเอฟโอ – วัตถุบินไม่สามารถระบุได้

ยูเอฟโอ (UFO) หรือ วัตถุบินไม่สามารถระบุได้ (Unidentified Flying Object) เป็นวัตถุที่ปรากฏให้เห็นในท...

กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน

กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันอธิบายว่าวัตถุทุกชนิดมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน แรงดึงดูดนี้จะยิ่งแรงขึ้นหากวัตถ...

กฎฟิสิกส์คืออะไร

กฎฟิสิกส์ (Physical Laws) เป็นกฎเกณฑ์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ กฎฟิสิกส...

ทฤษฎีโลกขนาน

ทฤษฎีโลกขนาน (Parallel Universe Theory) เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าจักรวาลของเราอาจมีโลกอื่น...

ดาวเสาร์: ดาวเคราะห์วงแหวน

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่หกจากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะ มีมวลม...

ดาวพฤหัสบดี: ดาวเคราะห์ยักษ์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ห้าจากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีมวลมากก...