29.5 C
Bangkok
วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
หน้าแรกแท็กA.I.

Tag: A.I.

ข้อควรระวังในการใช้ Google Bard

Google Bard เป็น AI Chatbot ขนาดใหญ่ (Large Language Model) ที่ได้รับการพัฒนาโดย Google AI โดยใช้ข้อมูลข้อความและโค้ดจำนวนมากมาฝึกฝน ทำให้ Bard สามารถสื่อสารและสร้างข้อความที่เหมือ...

Google Bard ทำอะไรได้บ้าง?

Google Bard เป็น AI Chatbot ขนาดใหญ่ (Large Language Model) ที่ถูกพัฒนาโดย Google AI โดยใช้ข้อมูลข้อความและโค้ดจำนวนมากมาฝึกฝน ทำให้ Bard สามารถสื่อสารและสร้างข้อความที่เหมือนการตอ...

Google Bard คืออะไร? ทำงานอย่างไร?

Google Bard เป็น AI Chatbot ขนาดใหญ่ (Large Language Model) ที่ถูกพัฒนาโดย Google AI โดยใช้ข้อมูลข้อความและโค้ดจำนวนมากมาฝึกฝน ทำให้ Bard สามารถสื่อสารและสร้างข้อความที่เหมือนการตอ...

ปัญญาประดิษฐ์: เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ทรงพลัง

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องจักรให้มีความฉลาดคล้ายมนุษย์ ปัญญาประดิษฐ์มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 7...

ปัญญาประดิษฐ์: เทคโนโลยีแห่งอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เครื่องจักรสามารถกระทำการต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด คล้ายกับมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การ...

ปัญญาประดิษฐ์: ความหวังและความท้าทาย

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถคิด เรียนรู้ และกระทำการได้เอง ปัญญาประดิษฐ์มีประวัติอันยาวนานนับตั้งแต่ทศวรรษ 1950s แต...

Must read