34.7 C
Bangkok
วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
หน้าแรกแท็กโฮมสเตย์

Tag: โฮมสเตย์

โฮมสเตย์ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา

โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งกระจายอยู่รอบป่าใหญ่บนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ในลุ่มน้ำปิงตอนบน ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแ...

โฮมสเตย์ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากตัวอำเภอลี้ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็น ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีการอยู่รวมกันขนาดใหญ่ จำนวนหมู่บ้านทั้งหม...

Must read