30 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกแท็กโบราณสถานพุกาม

Tag: โบราณสถานพุกาม

เขตโบราณสถานพุกามอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี

พุกาม เป็นเมืองใน ประเทศพม่า เคยเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า และเป็นเมืองที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งที่นี่มีเขต โบราณสถานพุกาม มากมาย ซึ่...

Must read