32.2 C
Bangkok
วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
หน้าแรกแท็กแม่สะป๊อก

Tag: แม่สะป๊อก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

บ้านแม่สะป๊อกเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แต่เดิมชาวเขาเหล่านี้ทำไร่เลื่อนลอย มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาของป่าเพื่อยังชีพ ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก มูลนิธิโครงกา...

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

ประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยง ชาว กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” เป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดใน ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สะกอ หรือยางขาว หรือ...

Must read