30.6 C
Bangkok
วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกแท็กห้วยเสี้ยว

Tag: ห้วยเสี้ยว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 450 เมตร ประกอบด้วยป่าโปร่งผลัดใบ ดิน มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส...

Must read