32.9 C
Bangkok
วันศุกร์, เมษายน 19, 2024
หน้าแรกแท็กศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

โดยเฉพาะในด้านอาชีพที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมศูนย์ฯ มุ่งเน้นพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม นำรายได้ที่มั่นคงมาสู่ชุมชน ยับยั้งการบุกรุกป่าจากการทำ...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 7,985 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน 303 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและชาวพื้นเมือง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภู...

Must read