27.8 C
Bangkok
วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024
หน้าแรกแท็กลักเซมเบิร์ก

Tag: ลักเซมเบิร์ก

9 ประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลก 2023

ความมั่งคั่งของประเทศสามารถวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดย GDP เป็นตัวชี้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในประเทศหนึ่งๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากข้อมูลข...

Must read