28.6 C
Bangkok
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024
หน้าแรกแท็กพระบาทห้วยต้ม

Tag: พระบาทห้วยต้ม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม เป็นโครงการหลวงเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดลำพูน ซึ่งสภาพพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่มากนัก ความโดดเด่นของพื้นที่แห่งนี้นอกจากเป็...

โฮมสเตย์ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากตัวอำเภอลี้ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็น ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีการอยู่รวมกันขนาดใหญ่ จำนวนหมู่บ้านทั้งหม...

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

ประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยง ชาว กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” เป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดใน ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สะกอ หรือยางขาว หรือ...

Must read