30 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกแท็กนราธิวาส

Tag: นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนล่างสุดที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม และอาหารพื้นเ...

9 จังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทย 2566

ความยากจนเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี 2566 ประเทศไทยมีประชากรยากจนอยู่ประมาณ 4.7 ล้า...

Must read