34.2 C
Bangkok
วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกแท็กชาวเขา

Tag: ชาวเขา

ชนเผ่าม้ง : ชาวเขาผู้รักอิสระ

ชนเผ่าม้ง หรือแม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เดิมทีอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาได้อพยพลงมาทางใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เนื่องจากสถานกา...

ม้ง

ประวัติความเป็นมาของชาวม้ง ม้ง หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนเข้ามาปราบปราม เป็นเหตุให้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอน...

ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ

ความเป็นมาของชาวลาหู่ หรือ มูเซอ ลาหู่ หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมาทางตอนใต้เข้าสู่ ประเทศพม่า และทางเหนือของประเทศไทย เมื่อกว่า 13 ปีมาแล้ว โดยเข้ามาทางอ...

Must read