28.1 C
Bangkok
วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกแท็กชนเผ่า

Tag: ชนเผ่า

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เย้า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาศัยอยู่ในบริเวณรอยต่อของหลายประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม ลาว พ...

ชนเผ่าม้ง : ชาวเขาผู้รักอิสระ

ชนเผ่าม้ง หรือแม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เดิมทีอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาได้อพยพลงมาทางใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เนื่องจากสถานกา...

จีนยูนนาน (Chinese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw)

ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนนาน ชาว จีนยูนนาน จากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนตอนใต้กับเมือง ต่าง ๆ ในรัฐฉาน ล้านนา และ พม่า มีชื่อเรียกในภาษาล้านนาว่า “ฮ่อ” หม...

Must read