34.2 C
Bangkok
วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
หน้าแรกแท็กชนเผ่าเมืองไทย

Tag: ชนเผ่าเมืองไทย

ไทลื้อ

ไทลื้อ หรือ คนลื้อ เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการใช้ภาษาลื้อ และยังมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น การแต่งกาย ศิลปะแ...

จีนยูนนาน (Chinese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw)

ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนนาน ชาว จีนยูนนาน จากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนตอนใต้กับเมือง ต่าง ๆ ในรัฐฉาน ล้านนา และ พม่า มีชื่อเรียกในภาษาล้านนาว่า “ฮ่อ” หม...

Must read