29.5 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกTravelข้อมูลชนเผ่า

ข้อมูลชนเผ่า

พิธีแหมเมี่ยน (Hmaw Mian)

พิธีแหมเมี่ยน (Hmaw Mian) เป็นพิธีกรรมทางศาสนาของชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ในประเทศไทย พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อ...

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เย้า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชี...

ชนเผ่าม้ง : ชาวเขาผู้รักอิสระ

ชนเผ่าม้ง หรือแม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เดิม...

ไทลื้อ

ไทลื้อ หรือ คนลื้อ เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่...

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

ประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยง ชาว กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” เป็นชนเผ่าที...

คะฉิ่น (Kachins)

คะฉิ่น เรียกตนเองว่า “จิงปอ” หรือ “จิ่งเผาะ” อพยพจากรัฐฉาน ประเทศพม่า เฉพาะกลุ่มคะฉิ่น ในปี พ.ศ. 251...

ไทใหญ่

ประวัติความเป็นมาของชาวไทใหญ่ ชาว ไทใหญ่ เรียกตนเองว่า “ไต” พม่าเรียกว่า “ชาน” หรือ “ฉาน” ชาวไทใหญ่ ...

เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

ประวัติความเป็นมาของชาวเมี่ยนหรือเย้า ชาว เมี่ยน (เย้า) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซี จีน...

ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

ประวัติความเป็นมาของชาวเผ่า ลีซู ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต เดิมอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น้ำสาละวิน แล...

จีนยูนนาน (Chinese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw)

ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนนาน ชาว จีนยูนนาน จากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนตอ...

ปะหล่อง หรือ ดาราอั้ง

ประวัติความเป็นมาของชาวปะหล่อง ชาว ปะหล่อง นั้นเริ่มต้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน และมีบางส่วนที...

ม้ง

ประวัติความเป็นมาของชาวม้ง ม้ง หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนเข้ามาปราบปราม เป...

ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ

ความเป็นมาของชาวลาหู่ หรือ มูเซอ ลาหู่ หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมาทางตอนใ...

อาข่า (Akah) หรือ อีก้อ

ประวัติความเป็นมา ชาวอาข่า หรือ อีก้อ หรือ ข่าก้อ อาศัยอยู่ในมณฑลยูนาน แคว้นสิบสองปันนาและไกวเจา เมื...