30.6 C
Bangkok
วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน9 ประเทศที่จนที่สุดในโลก 2023

9 ประเทศที่จนที่สุดในโลก 2023

ความยากจนเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ธนาคารโลกใช้เกณฑ์เส้นแบ่งความยากจนสากล (international poverty line) ในการวัดความยากจน โดยกำหนดให้ประชากรที่มีรายได้วันละน้อยกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 57 บาท) เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะยากจน

จากข้อมูลของธนาคารโลก พบว่าในปี 2023 ยังคงมีประชากรกว่า 689 ล้านคนทั่วโลกอยู่ในภาวะยากจน โดยประเทศที่มีประชากรยากจนมากที่สุด 10 ประเทศ ได้แก่

 • ไนจีเรีย (87 ล้านคน)
 • อินเดีย (73 ล้านคน)
 • เอธิโอเปีย (56 ล้านคน)
 • บังกลาเทศ (39 ล้านคน)
 • มาลาวี (29 ล้านคน)
 • เคนยา (25 ล้านคน)
 • ไนเจอร์ (22 ล้านคน)
 • แองโกลา (21 ล้านคน)
 • ยูกันดา (20 ล้านคน)

ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุของความยากจนในภูมิภาคเหล่านี้ ได้แก่

 • ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและสงคราม
 • ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุเฮอริเคน
 • ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้

ความยากจนส่งผลกระทบต่อผู้คนในทุกด้านของชีวิต ผู้คนที่อยู่ในภาวะยากจนมักขาดแคลนอาหาร น้ำสะอาด ที่อยู่อาศัย และการศึกษาที่ดี พวกเขามีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บและความรุนแรง พวกเขาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้แก่

 • การส่งเสริมสันติภาพและความ stabilty
 • การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
 • การส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...