38.4 C
Bangkok
วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน9 จังหวัดที่รวยที่สุดในไทย 2566

9 จังหวัดที่รวยที่สุดในไทย 2566

ความมั่งคั่งของจังหวัดสามารถวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (GDP) โดย GDP เป็นตัวชี้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในจังหวัดหนึ่งๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี 2566 10 จังหวัดที่รวยที่สุดในไทย ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร (GDP: 1.87 ล้านล้านบาท)
 • สมุทรปราการ (GDP: 5.57 แสนล้านบาท)
 • ชลบุรี (GDP: 4.87 แสนล้านบาท)
 • ภูเก็ต (GDP: 4.18 แสนล้านบาท)
 • เชียงใหม่ (GDP: 3.87 แสนล้านบาท)
 • นครราชสีมา (GDP: 3.53 แสนล้านบาท)
 • ระยอง (GDP: 3.39 แสนล้านบาท)
 • ขอนแก่น (GDP: 3.23 แสนล้านบาท)
 • สงขลา (GDP: 3.15 แสนล้านบาท)

จังหวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ สาเหตุของความมั่งคั่งของจังหวัดเหล่านี้ ได้แก่

 • การมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การมีท่าเรือและสนามบินที่สำคัญ
 • การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ที่ดิน น้ำ ป่าไม้

ความมั่งคั่งของจังหวัดส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดที่รวยมักจะมีรายได้สูง สามารถลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ประชาชนในจังหวัดเหล่านี้มักจะมีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งของจังหวัด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งของจังหวัด ได้แก่

 • ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ การมีท่าเรือและสนามบินที่สำคัญ การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
 • ปัจจัยด้านสังคม เช่น การมีประชากรที่มีทักษะและคุณภาพสูง การมีโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่ดี
 • ปัจจัยด้านการเมือง เช่น การมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ การมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน

การพัฒนาความมั่งคั่งของจังหวัดควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้จังหวัดสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ข้อมูลควรรู้สำหรับมือใหม่เริ่มลงทุน

การลงทุนเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่งคั่งและการเติบโตทางการเงินของบุคคลหรืออง...

ข้อควรรู้ในการลงทุนหุ้นสำหรับมือใหม่

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมากมาย แต่สำหรับมือให...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกสบายและเ...

เทคนิคจัดการเวลาสำหรับการทำงานออนไลน์

การทำงานออนไลน์เป็นสิ่งที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ม...

กลยุทธ์เพิ่มรายได้จากงานออนไลน์

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การทำงานออนไลน...