30.6 C
Bangkok
วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน9 จังหวัดที่รวยที่สุดในไทย 2566

9 จังหวัดที่รวยที่สุดในไทย 2566

ความมั่งคั่งของจังหวัดสามารถวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (GDP) โดย GDP เป็นตัวชี้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในจังหวัดหนึ่งๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี 2566 10 จังหวัดที่รวยที่สุดในไทย ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร (GDP: 1.87 ล้านล้านบาท)
 • สมุทรปราการ (GDP: 5.57 แสนล้านบาท)
 • ชลบุรี (GDP: 4.87 แสนล้านบาท)
 • ภูเก็ต (GDP: 4.18 แสนล้านบาท)
 • เชียงใหม่ (GDP: 3.87 แสนล้านบาท)
 • นครราชสีมา (GDP: 3.53 แสนล้านบาท)
 • ระยอง (GDP: 3.39 แสนล้านบาท)
 • ขอนแก่น (GDP: 3.23 แสนล้านบาท)
 • สงขลา (GDP: 3.15 แสนล้านบาท)

จังหวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ สาเหตุของความมั่งคั่งของจังหวัดเหล่านี้ ได้แก่

 • การมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การมีท่าเรือและสนามบินที่สำคัญ
 • การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ที่ดิน น้ำ ป่าไม้

ความมั่งคั่งของจังหวัดส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดที่รวยมักจะมีรายได้สูง สามารถลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ประชาชนในจังหวัดเหล่านี้มักจะมีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งของจังหวัด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งของจังหวัด ได้แก่

 • ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ การมีท่าเรือและสนามบินที่สำคัญ การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
 • ปัจจัยด้านสังคม เช่น การมีประชากรที่มีทักษะและคุณภาพสูง การมีโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่ดี
 • ปัจจัยด้านการเมือง เช่น การมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ การมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน

การพัฒนาความมั่งคั่งของจังหวัดควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้จังหวัดสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...