28.1 C
Bangkok
วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน9 จังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทย 2566

9 จังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทย 2566

ความยากจนเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี 2566 ประเทศไทยมีประชากรยากจนอยู่ประมาณ 4.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของประชากรทั้งหมด

ความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) โดย MPI พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน

จากข้อมูลของ สศช. พบว่า 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 ได้แก่

 • แม่ฮ่องสอน
 • ยโสธร
 • หนองบัวลำภู
 • นราธิวาส
 • มุกดาหาร
 • สกลนคร
 • อำนาจเจริญ
 • บุรีรัมย์
 • บึงกาฬ

จังหวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ สาเหตุของความยากจนในจังหวัดเหล่านี้ ได้แก่

 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้
 • ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข
 • ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
 • ปัญหาภัยธรรมชาติ

ความยากจนส่งผลกระทบต่อผู้คนในทุกด้านของชีวิต ผู้คนที่อยู่ในภาวะยากจนมักขาดแคลนอาหาร น้ำสะอาด ที่อยู่อาศัย และการศึกษาที่ดี พวกเขามีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บและความรุนแรง พวกเขาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้แก่

 • การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
 • การส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข
 • การพัฒนาทักษะแรงงาน
 • การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
 • ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด ได้แก่

 • การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
 • การส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข โดยจัดให้มีโรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง
 • การส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม โดยส่งเสริมสิทธิและโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

แนวทางเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและศักยภาพของแต่ละจังหวัด

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

รีวิวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi 14

Xiaomi 14 เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Xiaomi ที่มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและ...

รีวิวโทรศัพท์มือถือ Samsung S24: สมาร์ทโฟนที่คุณไม่ควรพลาด

Samsung S24 ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยมีดีไซน์ที่ทันสมัยและสวยงาม วัสดุ...

รีวิวโปรตีนพืช Plantae รสชาติ Dutch Chocolate

การเลือกโปรตีนพืชที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการเสริมโปรตีนในแต่ละวัน โดยเฉพาะสำ...

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Dreame L20 Ultra: นวัตกรรมที่ทำให้บ้านสะอาดง่ายขึ้น

ภาพรวมของ Dreame L20 Ultra หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Dreame L20 Ultra เป็นนวัตกรรมที่มาพร้อ...

Roborock Q Revo Pro: รีวิวและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทันสมัย

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro เป็น...