36.5 C
Bangkok
วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน9 จังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทย 2566

9 จังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทย 2566

ความยากจนเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี 2566 ประเทศไทยมีประชากรยากจนอยู่ประมาณ 4.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของประชากรทั้งหมด

ความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) โดย MPI พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน

จากข้อมูลของ สศช. พบว่า 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 ได้แก่

 • แม่ฮ่องสอน
 • ยโสธร
 • หนองบัวลำภู
 • นราธิวาส
 • มุกดาหาร
 • สกลนคร
 • อำนาจเจริญ
 • บุรีรัมย์
 • บึงกาฬ

จังหวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ สาเหตุของความยากจนในจังหวัดเหล่านี้ ได้แก่

 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้
 • ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข
 • ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
 • ปัญหาภัยธรรมชาติ

ความยากจนส่งผลกระทบต่อผู้คนในทุกด้านของชีวิต ผู้คนที่อยู่ในภาวะยากจนมักขาดแคลนอาหาร น้ำสะอาด ที่อยู่อาศัย และการศึกษาที่ดี พวกเขามีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บและความรุนแรง พวกเขาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้แก่

 • การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
 • การส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข
 • การพัฒนาทักษะแรงงาน
 • การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
 • ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด ได้แก่

 • การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
 • การส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข โดยจัดให้มีโรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง
 • การส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม โดยส่งเสริมสิทธิและโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

แนวทางเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและศักยภาพของแต่ละจังหวัด

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ไต้หวัน: ดินแดนแห่งเสน่ห์ที่รอให้คุณค้นพบ

ไต้หวัน เกาะรูปไข่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ห่างจากไทยเพียง 3-4 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน เต็มไปด้ว...

สอบ ก.พ. คืออะไร?

การสอบ ก.พ. ย่อมาจาก “การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพ...

เทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 กลับมาสร้างสีสันบนท้องฟ้าอีกครั้ง

เตรียมพบกับความงดงามของว่าวหลากสีสันจากทั่วโลก ในงานเทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 ที่จะก...

ประเพณีและพิธีกรรมในวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โลกจะเต็มไปด้วยสีชมพูและบรรยากาศโรแมนติก เนื่องในโอกาส "วันวาเลนไทน...

ประวัติวันวาเลนไทน์: ต้นกำเนิดและความหมาย

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลอง "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" หลา...