28.1 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน5 จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด 2566

5 จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด 2566

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 ได้แก่

  • ปัตตานี
  • นราธิวาส
  • ยะลา
  • สุราษฎร์ธานี
  • มหาสารคาม

จังหวัดปัตตานี

มีอัตราส่วนคนจนต่อประชากรสูงที่สุด ร้อยละ 29.72 สาเหตุหลักมาจากการที่จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีรายได้จากภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดนราธิวาส

อยู่ในอันดับ 2 เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีรายได้จากภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดยะลา

อยู่ในอันดับ 3 เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีรายได้จากภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อยู่ในอันดับ 4 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับมีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดมหาสารคาม

อยู่ในอันดับ 5 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับมีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดอื่นๆ ที่มีอัตราส่วนคนจนสูง ได้แก่

โดยจังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง

แนวโน้มอัตราส่วนคนจนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม ยังมีจังหวัดบางจังหวัดที่มีอัตราส่วนคนจนสูง โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดที่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ไต้หวัน: ดินแดนแห่งเสน่ห์ที่รอให้คุณค้นพบ

ไต้หวัน เกาะรูปไข่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ห่างจากไทยเพียง 3-4 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน เต็มไปด้ว...

สอบ ก.พ. คืออะไร?

การสอบ ก.พ. ย่อมาจาก “การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพ...

เทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 กลับมาสร้างสีสันบนท้องฟ้าอีกครั้ง

เตรียมพบกับความงดงามของว่าวหลากสีสันจากทั่วโลก ในงานเทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 ที่จะก...

ประเพณีและพิธีกรรมในวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โลกจะเต็มไปด้วยสีชมพูและบรรยากาศโรแมนติก เนื่องในโอกาส "วันวาเลนไทน...

ประวัติวันวาเลนไทน์: ต้นกำเนิดและความหมาย

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลอง "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" หลา...