30.3 C
Bangkok
วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน5 จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด 2566

5 จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด 2566

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 ได้แก่

  • ปัตตานี
  • นราธิวาส
  • ยะลา
  • สุราษฎร์ธานี
  • มหาสารคาม

จังหวัดปัตตานี

มีอัตราส่วนคนจนต่อประชากรสูงที่สุด ร้อยละ 29.72 สาเหตุหลักมาจากการที่จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีรายได้จากภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดนราธิวาส

อยู่ในอันดับ 2 เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีรายได้จากภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดยะลา

อยู่ในอันดับ 3 เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีรายได้จากภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อยู่ในอันดับ 4 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับมีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดมหาสารคาม

อยู่ในอันดับ 5 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับมีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดอื่นๆ ที่มีอัตราส่วนคนจนสูง ได้แก่

โดยจังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง

แนวโน้มอัตราส่วนคนจนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม ยังมีจังหวัดบางจังหวัดที่มีอัตราส่วนคนจนสูง โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดที่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...