25.5 C
Bangkok
วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน5 จังหวัดที่มีคนจนน้อยที่สุด 2566

5 จังหวัดที่มีคนจนน้อยที่สุด 2566

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า จังหวัดที่มีคนจนน้อยที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 ได้แก่

  • ภูเก็ต
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ระนอง
  • ชลบุรี
  • สมุทรปราการ

จังหวัดภูเก็ต

มีอัตราส่วนคนจนต่อประชากรต่ำที่สุด เพียงร้อยละ 1.8 สาเหตุหลักมาจากการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อยู่ในอันดับ 2 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดระนอง

อยู่ในอันดับ 3 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ

อยู่ในอันดับ 4 และ 5 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดอื่นๆ ที่มีอัตราส่วนคนจนต่ำ ได้แก่

โดยจังหวัดเหล่านี้ล้วนเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจำนวนมาก ประกอบกับมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มอัตราส่วนคนจนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...