31.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุน10 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก (ปี 2567)

10 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก (ปี 2567)

การวัดความร่ำรวยของประเทศ สามารถใช้วิธีการวัดได้หลายวิธี เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัว ซึ่งใช้วัดมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศ หารด้วยจำนวนประชากร

10 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก เรียงตาม GDP ต่อหัว (PPP) ปี 2567 มีดังนี้

 1. ลักเซมเบิร์ก
 2. ไอร์แลนด์
 3. สิงคโปร์
 4. กาตาร์
 5. บรูไน
 6. นอร์เวย์
 7. สวิตเซอร์แลนด์
 8. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 9. เดนมาร์ก
 10. เนเธอร์แลนด์

ประเทศเหล่านี้มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

 • ประชาชนมีรายได้สูง
 • คุณภาพชีวิตดี
 • โครงสร้างพื้นฐานดี
 • ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเหล่านี้รวย

 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • นโยบายของรัฐบาล
 • การค้าเสรี
 • แรงงานที่มีทักษะ
 • เทคโนโลยี

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 71

การพัฒนาประเทศ

 • พัฒนาเศรษฐกิจ
 • เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
 • พัฒนาทักษะของแรงงาน
 • ส่งเสริมการค้าเสรี
 • ลงทุนในเทคโนโลยี

หมายเหตุ:

แหล่งข้อมูล

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...

การใช้งาน IoT: สร้างโอกาสและประโยชน์ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสรรพ...

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Intern...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (IoT): การเชื่อมต่อที่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (Internet of Things หรือ IoT) คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง...

เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (AR)

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality - VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality ...