เวียดนาม ถือเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ทางตอนบนของกลุ่ม โดยมีภูมิประเทศที่ติดกับ ประเทศจีน และ ประเทศลาว มีชายฝั่งยาวตลอดทั้งประเทศ คำว่า “เวียดนาม” หมายถึงดินแดนทางตอนใต้ของชาวเวียด หรืออาจจะแปลว่าเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลจากประเทศจีนก็ได้ ที่เวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ ฮอยอัน ฮาลอง เป็นต้น อีกทั้งผู้คนใน เวียดนาม ยังเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย

About คนเดินทาง

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

Related Posts