จังหวัดนครศรีธรรมราช มักเรียกสั้น ๆ ว่า นคร เป็นเมืองเก่า หมายถึง “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชา  ผู้ทรงธรรม”  มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) หากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 780 กิโลเมตร รถไฟ 832 กิโลเมตร หรือนั่งเครื่องบินเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น นับว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่ง

นอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่น เขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวง  และ เมืองนครฯ ยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา แฝงไว้ด้วยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต้  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั้น  ได้รับการสั่งสมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,800 ปี  มีทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์ตลอดจนชายหาดสวยงาม สามารถเดินทางไปยังจังหวัดในแถบอันดามันได้สะดวก

การันตีเมืองน่าท่องเที่ยวด้วยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Tourism Awards) หรือรางวัลกินรีมากที่สุดในประเทศไทย ถึง 15 รางวัล “นครศรีธรรมราช เมืองแห่งพุทธศาสน์ แดนธรรมชาติแห่งขุนเขาและท้องทะเล” น่าจะเป็นมุมมองใหม่ที่ใครหลายคนควรไปทำความรู้จัก

About คนเดินทาง

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

Related Posts