32.9 C
Bangkok
วันศุกร์, เมษายน 19, 2024
หน้าแรกTravelเที่ยวโครงการหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบาน และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ และทรงงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญต่อการดำรงชีพตามวิถีชีวิตและ พฤติกรรมของชาวม้ง มีขนาดเล็ก พุงลากดิน ได้ทรงพระราชทานลูกสุกรพันธุ์ดี จำนวน 2 ตัว พร้อมพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อเพาะปลูก ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ดำเนินการทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาวขึ้น ปี พ.ศ. 2525 จึงได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนชาวเขา สร้างอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ลดการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝิ่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 23.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,743 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 990 เมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สาใหม่ บ้านแม่สาน้อย บ้านม่วงคำ และบ้านกองแหะ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและคนพื้นเมือง นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธลัทธิผี และศาสนาคริสต์ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความชันค่อนข้างสูง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

จุดท่องเที่ยวในศูนย์

ชมแปลงสาธิตการปลูกผลผลิตในโรงเรือนตามฤดูกาล เช่น พริกหวานสีแดง สีเหลือง มะเขือเทศโครงการหลวง มะเดื่อฝรั่ง และองุ่นไร้เมล็ด

จุดท่องเที่ยวชุมชน

  • พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชนเผ่าม้งที่บ้านแม่สาใหม่ ภายในจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ ในชีวิตประจำของชนเผ่าม้ง งานหัตถกรรม และความเป็นมาของชุมชน
  • เส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าดงเซ้ง ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาความสงบให้ชุมชน ห้ามมีการตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่กำหนด วันที่ 25 ธันวาคม ทุกปีจะมีพิธีไหว้ป่าดงเซ้ง บริเวณป่าดงเซ้งมีต้นไม้ สมุนไพรหายากหลายชนิด สามารถเรียนรู้พรรณไม้จากไกด์ชุมนได้
  • ประเพณีปีใหม่ม้ง ประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ชาวบ้านจะหยุดทำงานทุกอย่าง แต่ละคนจะแต่งตัวชุดประจำเผ่าและสวมเครื่องประดับสวยงาม มีกิจกรรมการละเล่น เช่น โยนลูกช่วง เล่นลูกข่าง ล้อเลื่อนไม้ เป็นงานรื่นเริงสนุกสนาน
  • เส้นทางเดินชมธรรมชาติดอยผากลอง ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวและศึกษาพรรณไม้ป่า เช่น กล้วยไม้ป่า ดอกลิลี่ป่า (เด็งช้างเผือก) พืชสมุนไพร การดูนก นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังบ้านม้งดอยปุย
  • ชมวิถีชีวิตชาวเขา งานหัตถกรรมภูมิปัญญา การทำเครื่องเงิน การตีมีด งานจักสาน และชมแปลงปลูกผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน เช่น ผักกาดหอมห่อ มะเขือเทศ และสวนลิ้นจี่

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ห่างจากโครงการหลวงแม่สาใหม่ 9 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวยอดดอยมีร้านอาหาร ร้านค้าบริการนักท่องเที่ยว
  • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวบรวมพรรณไม้พื้นถิ่น และจากต่างประเทศจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

ที่พัก

มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองนักท่องเที่ยวได้ 15 คน

ลานกางเต็นท์

ที่พักแบบโฮมสเตย์ ที่หมู่บ้านแม่สาใหม่ มีบริการจำนวน 6 หลัง รับรองนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 20 – 24 คน

ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่มีร้านอาหารที่หมู่บ้านโป่งแยงนอก ก่อนทางขึ้นศูนย์ฯ 3 กิโลเมตร

ร้านค้าของที่ระลึก

ไม่มี มีที่หมู่บ้านแม่สาใหม่

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 38 กิโลเมตร  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ – ฝาง ถึงอำเภอแม่ริมบริเวณ กม. 17 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1096 ตรงไปอีก 15 – 16 กิโลเมตร ถึงวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร จะพบที่ทำการศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ บ้านแม่สาใหม่ หมู่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร 053-313-300 หรือ 089-851-9922

ข้อมูลและภาพประกอบ 38 ดอย 38 โครงการหลวง

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...

การใช้งาน IoT: สร้างโอกาสและประโยชน์ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสรรพ...

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Intern...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (IoT): การเชื่อมต่อที่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (Internet of Things หรือ IoT) คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง...

เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (AR)

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality - VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality ...