34.1 C
Bangkok
วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
หน้าแรกTravelเที่ยวโครงการหลวงศูนย์พัฒนา โครงการหลวงสะโง๊ะ

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงสะโง๊ะ

ปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชการที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และทรงมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านดอย สะโง๊ะให้มากขึ้น ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงสะโง๊ะ จึงก่อตั้งขึ้นบ้านดอยสะโง๊ะ มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน 636 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่ ประชากรประกอบด้วยชาวเขาเผ่าอาข่า ไทลื้อ และคนพื้นเมือง ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาลูกคลื่น สูงจากระดับน้ำทะเล 400-700 เมตร เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำงานส่งเสริมของศูนย์จึงไม้เต็มประสิทธิภาพมากนัก

 

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงสะโง๊ะ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  • ชมงานพัฒนาและงานส่งเสริมการปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่ ผลผลิตที่โดดเด่น คือ คาโมมายล์ และดอกหน้าวัว
  • เกษตรธรรมชาติร่มโพธิ์ทอง (สวนตาคม)  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล เช่น  องุ่น ส้มโอ ลองกอง มังคุด เงาะ ฯลฯ พร้อมทั้งเรียนรู้ระบบการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  • ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าอาข่า

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  • จุดชมวิวบนดอยสะโง๊ะ สามารถมองเห็นวิวสามเหลี่ยมทองคำและแม่น้ำโขง (สันนิฐานว่าในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหาร ที่สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง มีร่องรอยคูเมือง มีแผ่นอิฐเก่าเป็นร่องน้ำ)
  • สามเหลี่ยมทองคำ
  • ทะเลสาบเชียงแสน
  • เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อล้างทอง

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงสะโง๊ะ

ของฝากของที่ระลึก

  • ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล
  • งานหัตกรรมชาวบ้าน เช่น กระเป๋า หมวก เข็มขัด ผ้าทอ พวงกุญแจ ฯลฯ

ที่พัก-ร้านอาหาร

บ้านพักรับรองภายในศูนย์พัฒนา โครงการหลวงสะโง๊ะ จำนวน 1 หลัง รองรับได้ 10 คน มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์พร้อมถุงนอน ภายในศูนย์ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่นักท่องเที่ยวสามารถสั่งรายการอาหารล้วงหน้าได้ก่อนการเดินทาง ในกรณีที่เดินมาทางเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถหาที่พัก และร้านอาหารได้บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงสะโง๊ะ

การเดินทางไปโครงการหลวงสะโง๊ะ

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงสาย 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด-เวียงป่าเป้า-แม่สรวย เข้าทางหลวงสาย 1 ผ่านอำเภอเมืองเชียงราย เลี้ยวขวาเข้าอำเภอแม่จัน ตามทางหลวงสาย 1016 ถึงอำเภอเชียงแสน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 1290  ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ ถึง กม.18  เลี้ยวซ้ายเข้าไป 3 กิโลเมตร  สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ทุกประเภท สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยาง ก่อนถึงศูนย์เป็นถนนลูกลัง 1.5 กิโลเมตร

พิกัดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ : 19.863423,99.6620309

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการหลวงสะโง๊ะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ บ้านดอยสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร 053-163-346, 081-951-9711

ที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

Bard เวอร์ชัน Gemini: ก้าวกระโดดครั้งสำคัญสู่โมเดลภาษาที่ทรงพลังและหลากหลายยิ่งข...

Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่จาก Google AI ซึ่งได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อ...

Bard เวอร์ชัน Gemini: อะไรคือความแตกต่าง?

Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่จาก Google AI ซึ่งได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อ...

Bard เวอร์ชัน Gemini: ก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านความสามารถของ AI

Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่จาก Google AI ซึ่งได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อ...

เวียดนาม ดินแดนแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรม

เวียดนามเป็นประเทศที่มีอาณาเขตยาวเหยียดจากเหนือจรดใต้ ทำให้มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเ...

เตรียมตัวเที่ยวฮ่องกงอย่างไรบ้าง

ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีความสวยงามทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเ...