25.3 C
Bangkok
วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
หน้าแรกTravelเที่ยวโครงการหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

โดยเฉพาะในด้านอาชีพที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมศูนย์ฯ มุ่งเน้นพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม นำรายได้ที่มั่นคงมาสู่ชุมชน ยับยั้งการบุกรุกป่าจากการทำไร่เลื่อนลอย และสกัดกั้นการปลูกฝิ่น

ชาวกะเหรี่ยง ผู้หญิงถูกวางให้เป็นหัวหน้าครอบครัวตามประเพณีดั้งเดิม ในมือยังคงต้องจับจอบถือเสียมดังที่ผ่านมา หญิงสาวเป็นฝ่ายสู่ขอชายหนุ่มตามธรรมเนียม การแต่งกายจะแบ่งแยกให้สาวโสดใส่ชุดคลุมยาวสีขาวพร้อมเครื่องประดับ ส่วนหญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่ชุดสีชมพูออกแดง คล้องลูกปัดที่ร้อยขึ้นเอง โดยจะแต่งกายเต็มยศเมื่อถึงงานประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ ของเผ่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตั้งอยู่ในหุบเขา ทัศนียภาพจึงมีความงดงามเป็นพิเศษ พื้นที่เหมาะแก่การทำนาและปลูกพืช ส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาเหมาะแก่การปลูกผลไม้และพืชไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 980 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,330 มิลลิเมตร / ปี มีพื้นที่รับผิดชอบ 102.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,820 ไร่ ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน 609 ครัวเรือน ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

จุดท่องเที่ยวในศูนย์

 • แปลงสาธิตการผลิตพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหวานโอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ตลอดจนการ เพาะกล้าผักชนิดต่าง ๆ
 • แปลงสาธิตการผลิตไม้ผล ได้แก่ พลับ องุ่น กีวี่
 • แปลงสาธิตการผลิตไม้ดอก ได้แก่ จิ๊ปโซฟิลล่า ปักษาสวรรค์ สนช่อดาว สร้อยไก่ และบอลลูนฟราวเวอร์
 • คอกสาธิตการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นกกระจอกเทศ กวาง ไกฟ้า ไก่เบรส
 • การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือนดิน

จุดท่องเที่ยวในชุมชน

 • แปลงผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลตามฤดูกาล พืชผัก ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี แครอท และเบบี้แครอท ไม้ผล พลับ องุ่น กีวี่ พลัม ไม้ดอกได้แก่ จิ๊ปโซฟิลล่า ปักษาสวรรค์ สนช่อดาว สร้อยไก่ และบอลลูน
 • น้ำตกห้วยกระแส เดินทางจากศูนย์ฯทุ่งหลวงประมาณ 5 กิโลเมตรและเดินเท้าอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะได้สัมผัสกับป่าสนเขาน้ำตกหลายชั้น ซึ่งแม้จะมีปริมาณน้ำไม่มากนักแต่ก็มีน้ำไหลรินชุ่มชื่นอยู่ตลอดทั้งปี
 • น้ำตกบ้านโป่งสมิต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอย่างน้อย 3 จุดที่ต้องเดินเท้าผ่านทุ่งนาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง การทำนาละปลูกพืชแบบนาขั้นบันได
 • วัดพระธาตุศรีพุทธชินวงศ์ นักท่องเที่ยวสามารถไปนมัสการพระธาตุได้ตลอด ทั้งปีและชมทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ ทั้งสภาพบ้านเรือนที่กลมกลืนกับธรรมชาติและแปลงผัก
 • ชมวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ภูมิปัญญาในการรักษาป่า ข้อมูลที่น่าสนในและเกี่ยวกับการเดินป่า คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่ได้ตกลงร่วมกันแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็น 3 ส่วน คือป่าอนุรักษ์ เป็นส่วนที่ห้ามตัดทำลาย ป่าใช้สอยเป็นป่าสำหรับการปลูกพืชทำกินและหาของป่าและอีกส่วนหนึ่งคือป่า ชุมชนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย งานปีใหม่กะเหรี่ยง จัดพร้อมช่วงปีใหม่สากล ช่วงวันที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม มีการเฉลิมฉลองและจัดพิธีกรรมต่างๆ งานหัตถกรรม เป็นสินค้าผ้าทอมือของกลุ่มคนในชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ถุงย่าม กระเป๋า เสื้อผู้ชายหญิง ผ้าพันคอ พวงกุญแจ เป็นต้น เครื่องดนตรีกะเหรี่ยง
 • อ่างเก็บน้ำห้วยตอง เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรของหมู่บ้านบ้านห้วยตองและหมู่บ้าน ใกล้เคียง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • ปางช้างแม่วิน ห่างจากศูนย์ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการล่องแพ ขี่ช้าง ตามลำน้ำแม่วาง
 • ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ห่างจากศูนย์ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งมีความสวยงามซึ่งจะออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ของทุกปี
 • หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะ อยู่ห่างจากศูนย์ประมาณ 17 กิโลเมตร เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบเดินป่า บริเวณพื้นที่มีลานกางเต้นค้างแรมเพื่อซึมซับกับธรรมชาติจากผืนป่าและต้นไม้ นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ

ที่พัก

 • บ้านพักนักท่องเที่ยวหรือผู้มาศึกษาเรียนรู้ดูงาน จำนวน 2 หลัง รองรับได้ประมาณ 30 คน
 • ลานกางเต็นท์ มีลานเพื่อใช้สำหรับกางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยว สามารถกางเต้นได้ประมาณ 20 เต็นท์

ร้านอาหารทุ่งหลวง

ศูนย์ไม่มีร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยว แต่หากนักท่องเที่ยวหรือผู้มาศึกษาดูงานให้ทางศูนย์เตรียมอาหารต้องสั่งจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากไม่สะดวกสามารถหารับประทานได้ที่ตามร้านค้าชุมชนซึ่งมีร้านอาหารอยู่ จำนวน 3 ร้าน

ร้านค้าของที่ระลึก

หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจซื้อของที่ระลึก สามารถเลือกซื้อได้ตามร้านค้าชุมชนโดยมีการจำหน่ายสิ้นค้างานหัตถกรรมต่างๆ เช่น กระเป่าย่าม ผ้าพันคอ เสื้อปกาเกอญอ เป็นต้น

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ประมาณ 65 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอสันป่าตองประมาณ 700 เมตร ให้เลี้ยวขวาไปตำบลบ้านกาด ผ่านอำเภอแม่วางและปางช้างแม่วิน กระทั่งถึงวัดพระธาตุศรีพุทธิวงศ์ ศูนย์ฯ อยู่ห่างไปประมาณ 500 เมตร ระยะทางแยกอำเภอสันป่าตองถึงศูนย์ฯ 48 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ถนนลาดยางเดินทางได้ตลอดทั้งปี แต่ไม่ควรบรรทุกสัมภาระจนหนักเกิน เพราะเป็นเส้นทางขึ้นเขาและคดเคี้ยว (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตองเลขที่ 79 หมู่ที่ 10 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 098-2789061 หรือ 084-9483546

ข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์ เที่ยวโครงการหลวง

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...