29.5 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหตุใดดวงดาวจึงเป็นทรงกลม

เหตุใดดวงดาวจึงเป็นทรงกลม

ดวงดาวเป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่และสว่างมาก ดวงดาวส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นได้จากโลกนั้นเป็นดาวฤกษ์ ซึ่งเป็นวัตถุที่เกิดจากการรวมตัวกันของแก๊สและฝุ่นในอวกาศ ภายใต้แรงโน้มถ่วงอันมหาศาล แก๊สและฝุ่นเหล่านี้จึงถูกบีบอัดจนกลายเป็นทรงกลม

นอกจากดวงฤกษ์แล้ว ยังมีวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ อีกหลายชนิดที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม เช่น ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง เป็นต้น

คำถามคือ ทำไมวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้จึงมีรูปร่างเป็นทรงกลม?

คำตอบคือ เพราะแรงโน้มถ่วง

แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดที่กระทำระหว่างมวลสองมวล วัตถุใดที่มีมวลมากจะมีแรงโน้มถ่วงมาก วัตถุใดที่มีมวลน้อยจะมีแรงโน้มถ่วงน้อย

แก๊สและฝุ่นที่รวมตัวกันกลายเป็นดวงดาวนั้นจะมีมวลมาก ดังนั้น จึงมีแรงโน้มถ่วงมาก แรงโน้มถ่วงนี้จึงดึงดูดแก๊สและฝุ่นให้รวมตัวกันแน่นยิ่งขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นทรงกลม

หากวัตถุท้องฟ้ามีขนาดเล็ก แรงโน้มถ่วงอาจไม่เพียงพอที่จะดึงวัตถุให้กลายเป็นทรงกลมได้ วัตถุเหล่านี้จึงมีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ดาวเคราะห์น้อยที่มีรูปร่างคล้ายหอยโข่ง ดาวหางที่มีรูปร่างคล้ายหางเปีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้แต่วัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กเหล่านี้ก็ยังคงมีแรงโน้มถ่วงอยู่บ้าง แรงโน้มถ่วงนี้จะช่วยยึดเหนี่ยววัตถุไม่ให้แตกกระจายไป

นอกจากแรงโน้มถ่วงแล้ว การหมุนของวัตถุท้องฟ้าก็อาจมีผลต่อรูปร่างของวัตถุได้เช่นกัน วัตถุท้องฟ้าที่หมุนเร็วจะมีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้น แรงเหวี่ยงนี้จะทำให้วัตถุถูกเหวี่ยงออกไปจากศูนย์กลางการหมุน แรงเหวี่ยงนี้อาจทำให้วัตถุมีรูปร่างไม่กลมสมมาตรได้

อย่างไรก็ตาม แรงโน้มถ่วงส่วนใหญ่จะยังคงมีอำนาจเหนือแรงเหวี่ยง ทำให้วัตถุท้องฟ้าส่วนใหญ่ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมอยู่

รูปร่างของดวงดาว

ดวงดาวมีรูปร่างเป็นทรงกลมเกือบสมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้ว ดวงดาวจะมีรัศมีที่ต่างกันไป ดวงดาวที่มีมวลมากจะมีรัศมีใหญ่กว่าดวงดาวที่มีมวลน้อย

เหตุใดดวงดาวจึงเป็นทรงกลม
Image by vecstock on Freepik

ตัวอย่างเช่น ดวงอาทิตย์มีมวลประมาณ 2,000,000 เท่าของมวลโลก และมีรัศมีประมาณ 700,000 กิโลเมตร ดาวฤกษ์ที่มีมวลใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์จะมีรัศมีประมาณ 1 ล้านถึง 2 ล้านกิโลเมตร

ดวงดาวที่มีมวลน้อยกว่าดวงอาทิตย์จะมีรัศมีเล็กกว่า ตัวอย่างเช่น ดาวแคระขาวมีมวลประมาณ 1 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ และมีรัศมีประมาณ 10,000 กิโลเมตร

ผลกระทบของรูปร่างทรงกลมของดวงดาว

รูปร่างทรงกลมของดวงดาวมีผลต่อสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น

แรงโน้มถ่วง

แรงโน้มถ่วงของดวงดาวจะกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งดวงดาว ทำให้วัตถุต่างๆ บนดวงดาวถูกดึงดูดเข้าหาศูนย์กลางของดวงดาวอย่างสม่ำเสมอ

การแผ่รังสีความร้อน

ความร้อนของดวงดาวจะแผ่ออกมาจากทุกทิศทางอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ดวงดาวมีแสงสว่างที่สม่ำเสมอ

การหมุน

การหมุนของดวงดาวจะส่งผลให้ดวงดาวมีรูปร่างไม่กลมสมมาตร โดยบริเวณรอบๆ เส้นศูนย์สูตรของดวงดาวจะมีรัศมีใหญ่กว่าบริเวณขั้วของดวงดาว

การระเบิด

เมื่อดวงดาวสิ้นอายุขัย ดวงดาวอาจเกิดการระเบิดได้ รูปร่างทรงกลมของดวงดาวจะช่วยให้การระเบิดเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งดวงดาว

สรุป

ดวงดาวมีรูปร่างเป็นทรงกลมเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงดาว แรงโน้มถ่วงนี้ดึงดูดวัตถุต่างๆ ให้รวมตัวกันแน่นยิ่งขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นทรงกลม

รูปร่างทรงกลมของดวงดาวมีผลต่อสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น แรงโน้มถ่วง การแผ่รังสีความร้อน การหมุน และการระเบิด


อ้างอิง

  • https://ngthai.com/science/52613/why-stars-round/

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

Roborock Q Revo Pro: รีวิวและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทันสมัย

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro เป็น...

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20 เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำความสะอาดในบ้าน...

สำรวจกลุ่มนักท่องเที่ยว ไปประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เป็นผลมาจากค่าเงินเ...

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...