29.5 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกTravelเที่ยวอาเซียนเที่ยวพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม

เที่ยวพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม

ประเทศพม่า ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดินแดนอารยธรรม ที่มีโบราณสถานมากมาย รวมถึง โดยเฉพาะที่ เมืองพุกาม ที่มี พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ไว้ให้ชาวพม่ารุ่นหลัง และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความ สำคัญในอดีต เพื่อให้ลูกหลานได้ทราบถึงการสูญเสียและประวัติศาสตร์แห่งการทรงจำอีกต่อไป ซึ่งใน พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ได้รวบรวมทุกอย่างรวมถึงเรื่องราวในอดีตทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นไว้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

ภาพประกอบจาก wikiyoyage

ก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม

ในอดีตได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศพม่า เป็นเหตุให้มรดกทางสถาปัตยกรรมใน เมืองพุกาม ได้มีการพังทลายลงเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวของเทคนิคและวิธีการอนุรักษ์ของพม่ายังไม่ก้าวหน้า และสมัยก่อนก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับ เมืองพุกาม โดยตรง แต่เมื่อนานาชาติต่างยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้รัฐบาลยอมรับความช่วยเหลือจากหลาย ๆ ประเทศในการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารสำคัญที่พังทลายลง ต่อมามีการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม หลังใหม่  เป็นอาคารคอนกรีตทรงแปดเหลี่ยม

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

ภาพประกอบจาก wikiyoyage

ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม

หลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการเมือง และเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้รัฐบาลพม่าได้เห็นความสำคัญต่อ เมืองพุกาม มากขึ้น ในฐานะขุมทรัพย์ทางการท่องเที่ยว และยังถือว่า เมืองพุกาม เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้สึก ถึงชาตินิยมของกลุ่มชนชาติพม่า การอนุรักษ์ของโบราณ และสิ่งสำคัญในอดีต จากการนำมาเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม เป็นอีกหนึ่งการอนุรักษ์ ที่จะเก็บรักษาของโบราณเหล่านี้ให้ดูมีคุณค่า และให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

สร้างภาพลักษณ์ให้กับพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม

หลังจากที่รัฐบาลทหารพม่า ได้คิดและพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างแนวความคิดชาตินิยมของชนชาติพม่าขึ้นอีกครั้ง โดยการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของชนชาติพม่า ซึ่งได้ใช้ เมืองพุกาม เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์และความยิ่งใหญ่ของชนชาติพม่า ทำให้ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อที่จะดึงกลุ่มคนเข้ามาศึกษาและเล็งเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ในอดีต เพื่อให้ความเห็นเป็นไปในทางทิศเดียวกัน มีการสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม หลังใหม่ขึ้นมาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงสามชั้น เพื่อจัดแสดงศิลปวัตถุของอดีต พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม   

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ที่รัฐบาลพม่าสร้างขึ้นเพื่อหวังดึงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม  ซึ่งดูจากภายนอกแล้วใหญ่โตมโหฬารมาก เมื่อเข้าไปในตัวอาคาร นักท่องเที่ยวจะได้พบกับภาพเขียนสีตามผนังของพิพิธภัณฑ์ และเป็นรูปของทุ่งเจดีย์พุกาม สวยงามมาก  ซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะประกอบด้วย ห้องโถงชั้นล่างเพื่อแสดงนิทรรศการพิเศษ, ห้องแสดงสถาปัตยกรรมสมัยพุกาม, ห้องแสดงศิลปวัตถุและงานหัตศิลป์ต่าง ๆ ในสมัยพุกาม, ห้องแสดงภาพวาดที่สะท้อนถึงสภาพทางสังคมและการเมืองในยุคพุกาม, ห้องแสดงวิวัฒนาการอักษรและศิลาจารึกในสมัยพุกาม, ห้องแสดงภาพทางพระพุทธศาสนา, ห้องแสดงพระพุทธรูปต่าง ๆ, ห้องแสดงภาพเขียนเจดีย์ต่าง ๆ ของพุกามของศิลปินสมัยใหม่, ห้องแสดงภาพปูนปั้น ฯลฯ

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

Roborock Q Revo Pro: รีวิวและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทันสมัย

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro เป็น...

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20 เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำความสะอาดในบ้าน...

สำรวจกลุ่มนักท่องเที่ยว ไปประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เป็นผลมาจากค่าเงินเ...

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...