32.9 C
Bangkok
วันศุกร์, เมษายน 19, 2024
หน้าแรกTravelเที่ยวอาเซียนเขตโบราณสถานพุกามอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี

เขตโบราณสถานพุกามอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี

พุกาม เป็นเมืองใน ประเทศพม่า เคยเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า และเป็นเมืองที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งที่นี่มีเขต โบราณสถานพุกาม มากมาย ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติพร้อม แต่ในปัจจุบันรัฐบาล พม่ากำลังพยายามเสนอชื่อและเตรียมความพร้อม เพื่อให้ พุกาม เป็นมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นเขต โบราณสถานพุกาม ต่อไป

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

ภาพประกอบจาก wikivoyage

เขตโบราณสถานพุกามดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

พุกาม ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยที่เคยรุ่งเรืองพม่ามีเจดีย์มากกว่า 4,446 องค์  แต่ในปัจจุบันเหลือประมาณเพียง 2,217 องค์ เท่านั้น เจดีย์แห่งแรกที่เป็นเขต โบราณสถานพุกาม คือ เจดีย์ชเวซีโกน ที่สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์นั้น กษัตริย์จะเป็นผู้ทรงสร้างเจดีย์องค์ใหญ่สุด  ส่วนองค์ที่มีขนาดเล็กจะเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง ฯลฯ  นอกจากเจดีย์ชเวซีโกนแล้ว ยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อย่าง เจดีย์ชเวซันดอ, เจดีย์ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู ฯลฯ

เขตโบราณสถานพุกามเมืองเก่าแก่ของพม่า

เมืองพุกาม เป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเขต โบราณสถานพุกาม ซึ่งเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งสำคัญในการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมาก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ในเขตการปกครองของ เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ง พุกาม นั้นเป็นการเรียกแบบคำไทย แต่ชาวพม่าเรียกว่า บะกัน (Bagan) พุกามเป็นราชธานีแห่งแรกของชาวพม่า เพราะมีหลักฐานทางด้านการจารึกของประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี รวมถึงหลักฐานทางด้านศิลปกรรมรองรับเป็นจำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

ภาพประกอบจาก wikivoyage

เขตโบราณสถานพุกามราชธานีแห่งแรกของพม่า

พุกาม ถือเป็นราชธานีแห่งแรกของชาวพม่าและเป็นราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวพม่า เพราะได้มีการพบหลักฐานทางโบราณ คดีที่เป็นเขต โบราณสถานพุกาม ซึ่งมีเจดีย์ วิหาร และตัวอาคารที่เชื่อว่ามีมากกว่าสี่พันแห่ง และยังมีที่เหลืออีกหลายส่วนที่จมดินอยู่   แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่ได้มาปักหลักอย่างมั่นคงใน เมืองพุกาม ซึ่งสาเหตุที่เขต โบราณสถานพุกาม ยังหลงเหลืออยู่มากมาย อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น อากาศที่แห้งแล้งของ พุกาม เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพ โบราณสถานของพุกาม ไว้ได้ดีกว่า อากาศที่มีความชื้นแบบของไทย อักทั้งชาวพม่าดูแลและหวงแหนโบราณสถาน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางรัฐบาลของพม่าเอง ก็เอาจริงกับบุคคลที่บุกรุกและทำลายโบราณสถานมากกว่าการบุกรุกและทำลายโบราณสถาน ที่เกิดขึ้นใน เมืองไทย

พุกาม ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์   แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเก่า  เขตเมืองใหม่ และยองอู  และมีสนามบินชื่อ สนามบินยองอู และรายได้หลักของเมืองคือ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนเขตโบราณสถานพุกามเสมอ

ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเมืองมัณฑะเลย์

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
12 มิถุนายน 202414 มิถุนายน 2024Directเมียนมาร์แอร์เวย์Tickets from 5 084

ที่พักเมืองมัณฑะเลย์

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...

การใช้งาน IoT: สร้างโอกาสและประโยชน์ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสรรพ...

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Intern...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (IoT): การเชื่อมต่อที่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (Internet of Things หรือ IoT) คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง...

เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (AR)

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality - VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality ...