หอพระแก้ว อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวหลังจากเยี่ยมชมความงดงามของวัดสัสะเกดแล้ว โดยสามารถข้ามถนนมาฝั่งตรงข้าม เพื่อชื่นชมความสวยงามของ หอพระแก้ว ความร่มรื่นของต้นไม้ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ หอพระแก้ว มีความสำคัญและความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะเนื่องจากในสมัยอดีตนั้นประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นคู่อริเนื่องจากทำศึกแย่งชิงบ้านเมืองกัน เพราะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงทำให้เราเลือกเดินทางมายัง หอพระแก้ว เพื่อเยี่ยมชม และเก็บเกี่ยวภาพไว้เป็นที่ระลึก

หอพระแก้ว ประเทศลาว

หอพระแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2108 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับในการประดิษฐานพระแก้วมรกต และแต่เดิมนั้นเคยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรางโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น

ในปัจจุบันนี้ หอพระแก้ว ไม่ได้มีฐานะเป็นวัด แต่ถูกทำให้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลาว และโบราณวัตถุต่างๆ รวมถึงการจัดแสดงพระแท่นราชบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฎกภาษาขอม กลองสำรึดประจำพระราชวงศ์ลาว เมื่อเข้าไปยังประตูใหญ่ทั้งสองประตูจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเป็นประตูที่เก่าแก่ ซึ่งบานประตูหลักเป็นรูปองค์พระพุทธเจ้าซึ่งมีความสวยงามและน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เราเห็นถึงความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน

หอพระแก้ว ประเทศลาว

พระแก้วมรกตไม่ได้อยู่ใน หอพระแก้ว แต่ทั้งชาวลาว ชาวไทย และนักท่องเที่ยวก็ยังคงมาสักการะบูชาด้วยความขลังของ หอพระแก้ว ภายในไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปอย่างเด็ดขาด เพราะถือเป็นสถานที่สำคัญและหวงแหนของชาวลาว อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสิ่งของ โบราณวัตถุของประเทศลาว ทาง หอพระแก้ว จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปเพียงภายนอกเท่านั้น

ความเชื่อที่ชาวลาวทำกันและเราสังเกตเห็นคือ บริเวณโดยรอบจะมีพระพุทธรูป ยอดเศียรที่ถูกตัดเมื่อครั้งในสมัยสงคราม แต่พระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ไม่ถูกทำลาย หรือถูกตัดเศียรเมื่อครั้งสงครามเป็นองค์ที่หันหน้าเข้าโบสถ์ ทำให้ชาวลาวเกิดความเชื่อว่าถ้าไปลูบตามส่วนต่างๆ ของพระพุทธรูปองค์นี้แล้วจะหายเจ็บหายปวดตามร่างกาย อาทิ ปวดหัวให้รูปศีรษะ ปวดขา ลูบขา

หอพระแก้ว ประเทศลาว

หอพระแก้ว ในเมืองเวียงจันทน์นี้สร้างความประทับใจให้กับเราและเชื่อว่านักท่องเที่ยว หรือชาวลาวเองก็ประทับใจ และมีความภาคภูมิใจในความสวยงามและยิ่งใหญ่ หอพระแก้ว เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่มีความงดงามทั้งภายนอกและภายใน โดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการทาสี หรือการประดับตกแต่งด้วยกระจก แต่เป็นวิหารที่ก่อสร้างด้วยปูนสีน้ำตาลแดง ภายในแสดงพระพุทธรูป ภายนอกแสดงโบราณวัตถุยุคโบราณที่มีความงดงามและล้ำค่า การอนุรักษ์ หอพระแก้ว ทำให้คนรุ่นหลังได้เห็น

ตั๋วเครื่องบิน

ที่พักเมืองเวียงจันทร์

About คนเดินทาง

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

Related Posts