29.5 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์ สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหารแจ่มใส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง วัดเขาดีสลัก และอุทยานแห่งชาติพุเตยานช้าง

“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”

สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 – 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก สืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ เดิมจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” ต่อมาเมื่อพระเจ้ากาแต (เชื้อสายไทยปนพม่า) เสด็จขึ้นครองราชย์และย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน ได้ทรงสร้างวัดสนามชัยและบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ทรงชักชวนข้าราชการออกบวช จำนวน 2,000 คนจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สองพันบุรี” ครั้นพระเจ้าอู่ทองทรงย้ายเมืองไปอยู่ทางฝั่งใต้ (ทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน) เมืองนี้จึงมีชื่อใหม่ว่า “อู่ทอง” จนกระทั่งลุเข้าสมัยขุนหลวงพะงั่ว จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสุพรรณบุรีในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นกำเนิดวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของชาติไทย เมื่อไปถึงสุพรรณบุรีเราจะได้สัมผัสบรรยากาศของวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อตำบล ชื่อบ้าน ชื่อถนนและชื่อสถานที่สำคัญต่างๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค ถนนนางพิม ถนนขุนไกร อำเภออู่ทองและอำเภอศรีประจันต์

สุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้องและอำเภอด่านช้าง

สุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
 • วัดแค
 • วัดสารภี
 • วัดพระลอย
 • วัดพระนอน
 • วัดพิหารแดง
 • วัดหน่อพุทธางกูร
 • วัดสว่างอารมณ์
 • วัดชีสุขเกษม
 • วัดพร้าว
 • วัดวรจันทร์
 • วัดสำปะซิว
 • วัดสนามชัย
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย
 • พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
 • สวนเฉลิมภัทรราชินี
 • ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี
 • อุทยานมังกรสวรรค์
 • คูเมืองโบราณสุพรรณบุรี
 • สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่

อำเภอดอนเจดีย์

 • พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 • พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • วัดธัญญวารี

อำเภอสามชุก

 • วัดดอนไร่
 • วัดลาดสิงห์
 • วัดบ้านทึง
 • วัดทุ่งสามัคคีธรรม
 • ตลาดสามชุกร้อยปี

อำเภอศรีประจันต์

 • ตลาดเก่าศรีประจันต์, บ้านเจ้าคุณ
 • หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
 • สวนพืชไร้ดิน
 • อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง
 • วัดไก่เตี้ย
 • วัดดอนบุบผาราม
 • วัดเถรพลาย
 • วัดหนองเพียร

อำเภออู่ทอง

 • เมืองโบราณ อู่ทอง
 • คอกช้างดิน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
 • วนอุทยานแห่งชาติพุม่วง
 • ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี
 • วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
 • วัดเขาดีสลัก
 • วัดเขาทำเทียม

อำเภอสองพี่น้อง

 • วัดไผ่โรงวัว
 • วัดสองพี่น้อง
 • วัดคลองมะดัน
 • วัดทับกระดาน
 • หนองอ้อนกะโทก
 • วัดทองประดิษฐ์

อำเภอเดิมบางนางบวช

 • วัดหัวเขา
 • วัดเขาขึ้น
 • วัดเขาดิน
 • วัดเดิมบาง
 • วัดกำมะเชียร
 • บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
 • สวนสัตว์บึงฉวาก
 • อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก

อำเภอบางปลาม้า

 • วัดป่าพฤกษ์
 • วัดสวนหงษ์
 • วัดน้อย
 • วัดสาลี
 • วัดอาน
 • วัดบางเลน
 • ตลาดเก่าเก้าห้อง

อำเภอด่านช้าง

 • เขื่อนกระเสียว
 • อุทยานแห่งชาติพุเตย
 • วัดบรรหารแจ่มใส
 • วัดบ้านหนองอุโลก

อำเภอหนองหญ้าไซ

 • วัดดงนอก
 • วัดหนองหลวง
 • วัดบัลลังก์

การเดินทาง

รถยนต์

สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้หลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนี้

 1. จากกรุงเทพฯ ถึงทางต่างระดับฉิมพลี เลี้ยวขวาไปทางอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปจนถึงตัวจังหวัด สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร
 2. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงตัวจังหวัด สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตร
 3. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน ไปจนถึงตัว จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ไปจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน และมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2894 6122, บขส.สุพรรณบุรี โทร. 0 3552 2373

รถออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวแรก 06:00 น. เที่ยวสุดท้าย 17:00 น. ออกจากสุพรรณบุรี เที่ยวแรก 04:50 น. เที่ยวสุดท้าย 17:00 น. หรือ www.transport.co.th

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน วันละ 1 เที่ยว

 • จากกรุงเทพฯ 16.50 น. ถึงสุพรรณบุรี 19.40 น. และ จากสุพรรณบุรี 04.40 น. ถึงกรุงเทพฯ 09.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่

 • หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444
 • สถานีรถไฟสุพรรณบุรี โทร. 0 3551 1950, 0 3552 1799 หรือ www.railway.co.th

สุพรรณบุรี

ภาพประกอบจาก 12 เมืองต้องห้ามพลาด +

ระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ

 • อำเภอบางปลาม้า 6 กิโลเมตร
 • อำเภอศรีประจันต์ 25 กิโลเมตร
 • อำเภอดอนเจดีย์ 33 กิโลเมตร
 • อำเภออู่ทอง 36 กิโลเมตร
 • อำเภอสามชุก 43 กิโลเมตร
 • อำเภอเดิมบางนางบวช 55 กิโลเมตร
 • อำเภอหนองหญ้าไซ 60 กิโลเมตร
 • อำเภอสองพี่น้อง 38 กิโลเมตร
 • อำเภอด่านช้าง 87 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง

 • อ่างทอง 52 กิโลเมตร
 • พระนครศรีอยุธยา 60 กิโลเมตร
 • ปทุมธานี 80 กิโลเมตร
 • นนทบุรี 83 กิโลเมตร
 • กาญจนบุรี 91 กิโลเมตร

ที่พักจังหวัด สุพรรณบุรี

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

Roborock Q Revo Pro: รีวิวและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทันสมัย

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro เป็น...

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20 เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำความสะอาดในบ้าน...

สำรวจกลุ่มนักท่องเที่ยว ไปประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เป็นผลมาจากค่าเงินเ...

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...