30.6 C
Bangkok
วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกไลฟ์สไตล์สอบ ก.พ. คืออะไร?

สอบ ก.พ. คืออะไร?

การสอบ ก.พ. ย่อมาจาก “การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วประเทศ

ประเภทของการสอบ ก.พ.

การสอบ ก.พ. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การสอบ ก.พ. ภาค ก: เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบ่งเป็น 3 วิชา ดังนี้

  • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

2. การสอบ ก.พ. ภาค ข: เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะมีเนื้อหาการสอบแตกต่างกันไป

3. การสอบ ก.พ. ภาค ค: เป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดบุคลิกภาพและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ก.พ.

  • เป็นคนไทย
  • มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนด
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุก
  • ไม่เป็นผู้เสพยา
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
  • ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ

การสมัครสอบ ก.พ.

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบ ก.พ. ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

การสอบ ก.พ. มีความสำคัญอย่างไร?

การสอบ ก.พ. เป็นช่องทางสำคัญในการเข้าทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วประเทศ การสอบ ก.พ. เป็นการสอบที่วัดความรู้ความสามารถอย่างเป็นกลางและโปร่งใส

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ ก.พ. ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอย่างละเอียด และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อประสบความสำเร็จในการสอบ

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...