วัดปรัมบานัน หรือ ศาสนสถานปรัมบานัน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โลโรจงกรัง ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดฮินดูที่มีความใหญ่ที่สุดใน ประเทศอินโดนีเซีย และใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์  ตั้งอยู่ที่เมืองปรัมบานัน ตอนกลางของเกาะชวา วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1340  โดยสันนิษฐานอาจจะสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ Rakai Pikatan  หรืออาจะสร้างในสมัยกษัตริย์ บาลีตุง ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้รับความเสียหายอย่างมากในช่วงปี 2006 และได้เริ่มบูรณะให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี้ขึ้นมาใหม่  ปัจจุบัน ศาสนสถาน ปรัมบานัน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอินโดนีเซีย

ศาสนสถานปรัมบานันในอดีต

ศาสนสถานปรัมบานัน มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตัววัดนั้นสร้างประมาณปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จไม่นาน ศาสนสถาน ปรัมบานัน กลับก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมต่อมามีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ และทำให้ ศาสนสถานปรัมบานัน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อกลุ่ม ศาสนสถานปรัมบานัน ปี พ.ศ. 2534ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย

ตามดูวัดฮินดูที่มีความใหญ่ที่สุดที่ ศาสนสถานปรัมบานัน

ตามดูวัดฮินดูที่มีความใหญ่ที่สุดที่ ศาสนสถานปรัมบานัน

เหตุผลที่ศาสนสถานปรัมบานันถูกยกให้เป็นมรดกโลก

ศาสนสถานปรัมบานัน ถือเป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอก ที่สำคัญและจัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์แสนฉลาดของมนุษย์ และยังเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์  ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ แม้ในปี ค.ศ. 2006 จะมีเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บนเกาะชวาซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับ ศาสนสถานปรัมบานัน  โดยเฉพาะเทวาลัยขนาดเล็กที่อยู่บริเวณรอบ ๆ นั้นพังทลายเสียหายหนักจนต้องปิดซ่อมแซมไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แต่หลังจากบูรณะซ่อมแซม จึงทำให้สามารถกลับมาชื่นชมความงามของวัดฮินดูนี้อีกครั้ง

ศาสนสถานปรัมบานัน บรรจุศพของกษัตริย์

วิหารปรัมบานัน (Prambanan) หรือ ศาสนสถานปรัมบานัน  หรือ จันทิปรัมบานัน ปราสาท หรือ เทวาลัย ที่มีความสำคัญและความยิ่งใหญ่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกน่าอัศจรรย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า มหาเจดีย์บุโรพุทโธ  ซึ่ง ศาสนสถานปรัมบานัน  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปรัมบานัน  ซึ่งเป็นหนึ่งในเทวสถานศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย   สิ่งก่อสร้างทั้งหมดใน เทวาลัย หรือ ศาสนสถานปรัมบานัน แห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานบรรจุพระศพของกษัตริย์และสมาชิกในพระราชวงศ์

ตามดูวัดฮินดูที่มีความใหญ่ที่สุดที่ ศาสนสถานปรัมบานัน

ตามดูวัดฮินดูที่มีความใหญ่ที่สุดที่ ศาสนสถานปรัมบานัน

ความยิ่งใหญ่ของ ศาสนสถานปรัมบานัน ดูอลังการมาก แม้เหล่าเทวาลัยเล็ก ๆ รอบนอก ที่สร้างเรียงเป็น 4 แถวจำนวน 224 หลัง จะถูกแผ่นดินไหวทำพังทลายเหลือแต่ซาก แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยความยิ่งใหญ่ไว้ให้เห็น และหลังจากที่ทางยูเนสโกบูรณะพลิกฟื้นซากเหล่านั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างอีกครั้ง ยิ่งเพิ่มความยิ่งใหญ่อลังการของ ศาสนสถานปรัมบานัน ให้ขึ้นชั้นสู่ตำแหน่งความมหาอลังการ จึงทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาเยือนในแต่ละวันจำนวนมาก

ตั๋วเครื่องบิน

ที่พัก

About คนเดินทาง

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

Related Posts