เที่ยวอาเซียน

วัดเชียงทอง ณ เมืองหลวงพระบาง 

วัดเชียงทอง ณ เมืองหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว

แวะเที่ยว วัดเชียงทอง ณ เมืองหลวงพระบาง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้เมื่อเดินทางมาถึงเมืองหลวงพระบาง หลายครั้งที่ได้ยินคำล่ำลือถึงเมืองหลวงพระบางว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด ความเรียบง่ายของเมืองหลวงพระบางทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราต้องการเดินทางเพื่อไปสัมผัสว่าเมืองหลวงพระบางสวยงามและเงียบสงบสมคำล่ำลือหรือไม่ และเลือกสถานที่เที่ยวในเมืองหลวงพระบางสักแห่งสองแห่ง วัดเชียงทอง สถานที่แรกที่เราเลือกเดินทางไป

วัดเชียงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่นานนักโดยใช้รถตู้นำเที่ยว ซึ่งมีคนนำเที่ยวเป็นชาวลาวที่สามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อมาถึง วัดเชียงทอง สิ่งแรกที่เห็นคือความยิ่งใหญ่อลังการ และทำให้ตกตะลึงในความสวยงามของ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นโดยพระโพธิสารเจ้า เป็นวัดหลวง หรือหากเป็นในประเทศไทยจะเรียกว่าเป็นวัดพระอารามหลวง

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว

วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงที่มีการทะนุบำรุงรักษาอย่างดี ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ พระประธาน พระวิหาร ซึ่งการตกแต่งนั้นเป็นศิลปะในแบบฉบับหลวงพระบาง ส่วนสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาซึ่งความสวยงาม และวิจิตรตระการนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงเราที่เดินทางมาถึงเมืองหลวงพระบางเพื่อท่องเที่ยว และชมความงามที่ศักดิ์สิทธิ์ของ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนชาวลาว และพุทธศาสนิกชนอย่างเรา

วัดเชียงทอง เป็นวัดที่มีความสวยงามที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และตกแต่งด้วยศิลปะจากเมืองหลวงพระบาง แน่นอนว่าช่างผู้ออกแบบจะต้องเป็นชาวลาว หรือชาวท้องถิ่นเมืองหลวงพระบาง เราได้เดินเพื่อสำรวจรอบๆ วัดจะเห็นถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่ถูกออกแบบอย่างประณีต รวมถึงมีความแข็งแรงทนทาน ความสวยงามโดยเฉพาะเวลากลางวันที่เราไปถึง แสงแดด สีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดกับตัวพระอุโบสถแบบล้านนา เป็นภาพที่สวยงามและต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกว่าในครั้งหนึ่งเคยเดินทางมายัง วัดเชียงทอง สถานที่ท่องเที่ยวอันศักดิ์สิทธิ์

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว

การได้ท่องเที่ยวใน วัดเชียงทอง ณ เมืองหลวงพระบางทำให้เราสังเกตเห็นถึงความสุขทางใจของชาวลาวที่มีต่อพระพุทธศาสนา แม้ว้าจะมีความก้าวหน้า เจริญทางเทคโนโลยีแล้ว แต่ความก้าวหน้าทางจิตใจ และความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ยังคงไม่เสื่อมคลาย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเก็บรักษาให้คนรุ่นหลังของชาวลาวได้ทะนุบำรุงรักษาสืบไป เหมือนกับอาคารเก่าที่ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีมาถึงปัจจุบัน

ตั๋วเครื่องบิน

ที่พักประเทศลาว

Related posts