เที่ยวอาเซียน

วัดสีสะเกด เมืองเวียงจันทร์ 

วัดสีสะเกด เมืองเวียงจันทร์

วันที่สองในการเที่ยวที่ประเทศลาว เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความเงียบสงบ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ เมืองเวียงจันทน์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การท่องเที่ยวของเราแต่ละครั้งจะมีการท่องเที่ยวทั้งแบบผจญภัย แบบเที่ยวชมธรรมชาติ และแบบเที่ยวไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแต่ละสถานที่ที่ไป วัดสีสะเกด เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่อยู่ในเมืองเวียงจันทน์ เราจะเลือก วัดสีสะเกด โดยการเดินทางรถยนต์เช่นเคย

วัดสีสะเกด ประเทศลาว

วัดสีสะเกด เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเวียงจันทน์ คนนำเที่ยวชาวลาวเล่าให้ฟังถึงประวัติของ วัดสีสะเกด ในการสร้างวัดครั้งแรกเดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดสตสหัสสาราม แต่สำหรับชื่อ วัดสีสะเกด ได้มาจากทิศที่ตั้งของวัดหันหน้าไปทางพระราชวังที่เป็นทิศหัวนอนของเจ้าอนุวงศ์ สำหรับเจ้าอนุวงศ์กราบไหว้พระใน วัดสีสะเกด ได้ทุกเวลา

วัดสีสะเกด ประเทศลาว

บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความเงียบสงบ วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวง หรือเป็นวัดอารามหลวงหากเทียบกับในประเทศไทย มีภาพเขียนลายตามพนังของโบสถ์ และกำแพง ผนังภายในพระอุโบสถมีรูปแต้มระบายสีที่มีความเก่าแก่ และมีคุณค่า โดยวัดได้ทำการอนุรักษ์และรักษาไว้อย่างดี มีพระพุทธรูปที่เป็นสถาปัตยกรรมของลาว เมื่อเข้าไปสู่อุโบสถบริเวณประตูด้านขวาจะมีศิลาจารึกที่สร้างขึ้นจากหินทราย มีการบรรยายถึงประวัติในการสร้างวัดนี้ พระพุทธรูปเงินและพระพุทธรูปดินเผา ส่วนในด้านหลังพระอุโบสถมีรางไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เด่น เป็นรูปพญานาคใช้เป็นรางสำหรับสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ลาว

วัดสีสะเกด ประเทศลาว

จุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของ วัดสีสะเกด คือพระที่สร้างในกำแพง เป็นศิลปะที่ในสมัยนั้นนิยมสร้างกัน ซึ่งมีทั้งในกำแพงอุโบสถ และกำแพงของวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างพากันเก็บภาพเป็นที่ระลึก ความศักดิ์สิทธิ์และเลื่อมใสศรัทธาของวัดนี้ คือวัดนี้เป็นวัดที่ไม่ถูกเผาเมื่อครั้งมีสงคราม ทำให้ในปัจจุบันนี้ยังมีความสวยงาม และความสมบูรณ์ ทำให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้เห็นถึงความงามที่สร้างด้วยช่างฝีมือในสมัยนั้น อีกทั้งวัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจให้คนในชาติอีกด้วย ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนอยู่จำนวนมาก

พระพุทธรูปภายในวัดที่มีจำนวนมากนั้นมีความหมายคือเปรียบเสมือนศิษยานุศิษย์สาวกของพระพุทธเจ้า ตามพุทธประวัติที่มีสืบต่อกันมา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปสถานที่ใดก็ต้องมีบริวารติดตามไปเพื่อรับฟังโอวาทพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงทำพระพุทธรูปหล่อถวายให้แก่ วัดสีสะเกด การท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญอย่างดีหาได้ที่เมืองเวียงจันทน์

ตั๋วเครื่องบิน

ที่พักเมืองเวียงจันทร์

Related posts