ความเป็นมาของชาวลาหู่ หรือ มูเซอ

ลาหู่ หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมาทางตอนใต้เข้าสู่ ประเทศพม่า และทางเหนือของ ประเทศไทย เมื่อกว่า 13 ปีมาแล้ว โดยเข้ามาทางอำเภอแม่จัน เชียงแสน เชียงของ เวียงป่าเป้า แม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอฝาง อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเพียงส่วนน้อยที่มาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ

มูเซอที่รู้จักกันมาก ได้แก่ มูเซอดำ มูเซอแดง มีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายคลึงกัน

มูเซอ เป็นภาษาพม่า แปลว่า นายพราน  เนื่องจากมีความชำนาญในการล่าสัตว์โดยใช้หน้าไม้ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า ลาฮู ในกลุ่มมูเซอดำ เรียกว่า ลาฮูนา  มูเซอแดง เรียกว่า ลาฮูยี

ภาษา

มูเซอ พูดภาษาธิเบต- พม่า ซึ่งคล้ายคลึงกับพวก อาข่า และ ลีซอ มูเซอ ส่วนใหญ่พูดภาษาไทใหญ่และลาวได้ บางคนก็พูดภาษาจีนยูนาน หรือพม่า ภาษามูเซอแดงและมูเซอดำต่างกันไม่มากนัก จึงฟังกันรู้เรื่อง

ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ

ลักษณะบ้านเรือน

มูเซอ จะปลูกบ้านอยู่บนดอยสูงระดับ 4,000 ฟุตขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล เพราะถือว่าผู้ที่อยู่สูงจะเหนือกว่าผู้ที่อยู่ที่ต่ำ บ้านมูเซอ จะสร้างด้วยไม้ไผ่ เสาไม้ หลังคาแฝกหรือคา หน้าบ้านมีนอกชาน มีเตาไฟก่อไว้กลางบ้านหรือมุมบ้านสำหรับให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว และหุงต้มอาหาร

ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ

การแต่งกาย

มูเซอแดง

 • ผู้หญิง สวมเสื้อตัวสั้นสีดำ แขนยาว ผ่าอก ติดแถบผ้าสีแดงที่สาบเสื้อ รอบชายเสื้อและแขน ตกแต่งเสื้อด้วยกระดุมเงิน  ส่วนผ้าซิ่นใช้สีดำเป็นพื้น มีลายสีต่างๆ สลับกันอยู่ที่เชิงผ้าโดยเน้นสีแดงเป็นหลัก
 • ผู้ชาย สวมเสื้อสีดำ ผ่าอกกลาง กระดุมโลหะเงิน หรือกระดุมเปลือกหอย กางเกงจีนสีดำหลวมๆ ยาวลงไปแค่เข่าหรือใต้เข่าเล็กน้อย

ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ

มูเซอดำ

 • ผู้หญิง แต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว  ตัวเสื้อยาวถึงครึ่งน่อง ผ่ากลางตลอดตัวขลิบชายเสื้อและตกแต่งตัวเสื้อด้วยผ้าสีขาว นุ่งกางเกงขาก๊วยสีดำ  ฃโพกศีรษะด้วยผ้าดำยาว และปล่อยชายผ้าห้อยไปข้างหลังยาวประมาณ 1 ฟุต  ปัจจุบันใช้ผ้าเช็ดตัวโพกศีรษะแทน ใช้ผ้าสีดำพันแข้ง
 • ผู้ชาย สวมกางเกงขาก๊วยสีดำ เสื้อสีน้ำเงินแขนยาวผ่าหน้าป้ายข้าง สั้นแค่บั้นเอว

ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ

วัฒนธรรมประเพณี

ชาวมูเซอ มีอิสระในการเลือกคู่ครอง มีสัมพันธ์ทางเพศในอายุยังน้อย ไม่ชอบแต่งงานกับหญิงสาวบ้านเดียวกัน การแต่งงาน การหย่าของมูเซอจะต้องมีการฆ่าหมู เพื่อสังเวยแก่ผีที่กลางลานใหญ่ของหมู่บ้าน เป็นที่สำหรับเต้นจะคึในช่วงงานปีใหม่ หรือมีพิธีทำบุญต่าง ๆ เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  พิธีกินข้าวใหม่

ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม

มูเซอ นับถือผี มีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลัก แต่ปัจจุบันก็มีการนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ มากขึ้น มีความเชื่อที่มีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิต การเกิด เจ็บ ตาย บุคคลที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านมากที่สุด ได้แก่ พ่อครู หรือปู่จอง การตัดสินเรื่องสำคัญ ๆ ของหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้านและทุกคนจะต้องฟังความคิดเห็นของพ่อครูเป็นหลัก ซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านกับพ่อครูอาจจะเป็นคนเดียวกัน ที่เป็นผู้นำทางพิธีกรรมเป็นผู้ทำนายทายทัก รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

มูเซออาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง ได้แก่


ขอขอบคุณ

แสดงความเห็นบทความนี้

comments

Load More Related Articles
Load More By คนเดินทาง
 • ชาวไทลื้อ

  ไทลื้อ

  ไทลื้อ หรือ คนลื้อ เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอย … …
 • ข้อมูลเผ่ากะเหรี่ยง

  กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยงภาษาลักษณะบ้านเรื … …
 • ข้อมูลเผ่าคะฉิ่น

  คะฉิ่น (Kachins)

  สารบัญลักษณะบ้านเรือนการแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงา … …
 • ข้อมูลเผ่าไทใหญ่

  ไทใหญ่

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวไทใหญ่ภาษาของชาวไทใหญ่ลักษ … …
 • ข้อมูลเผ่าเมี่ยนหรือเย้า

  เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวเมี่ยนหรือเย้าภาษาลักษณะบ้ … …
 • ชาวเขาเผ่าลีซู หรือ ลีซอ

  ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวเผ่าลีซอภาษาลักษณะบ้านเรือ … …
Load More In ข้อมูลชนเผ่า