32.9 C
Bangkok
วันศุกร์, เมษายน 19, 2024
หน้าแรกTravelท่องเที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัดลพบุรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ลพบุรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ลพบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 150 กิโลเมตร ลพบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี มีหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย เช่น โครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก จนถึงยุคสมัยทวารวดี ลพบุรีเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรละโว้ อาณาจักรเขมร และอาณาจักรอยุธยา

ประวัติศาสตร์

ลพบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายที่บ่งชี้ถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในลพบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ อายุประมาณ 4,000 ปี ที่พบที่บ้านโคกเจริญ และโครงกระดูกมนุษย์ยุคสำริด อายุประมาณ 2,800 ปี ที่พบที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ในสมัยทวารวดี ลพบุรีเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรละโว้ อาณาจักรละโว้เป็นอาณาจักรโบราณที่เจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ลพบุรีเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของอาณาจักรละโว้ มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากมายที่พบในลพบุรี เช่น พระปรางค์สามยอด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และวัดธรรมจักรอุทยานรังสี

ในสมัยเขมร ลพบุรีอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเขมร ลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรเขมร มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากมายที่พบในลพบุรี เช่น ปราสาทเมืองสิงห์ และปราสาทบ้านปราสาท

ในสมัยอยุธยา ลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยา ลพบุรีเป็นที่ตั้งของเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองหลวงรองของอาณาจักรอยุธยา มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากมายที่พบในลพบุรี เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัฒนธรรม

ลพบุรีเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สืบทอดกันมายาวนาน วัฒนธรรมที่สำคัญของลพบุรี ได้แก่

 • วัฒนธรรมประเพณี ลพบุรีมีประเพณีที่สำคัญมากมาย เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีตักบาตรเทโว
 • วัฒนธรรมความเชื่อ ลพบุรีมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาฮินดู มีวัดวาอารามและโบราณสถานมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและศรัทธาของชาวลพบุรี
 • วัฒนธรรมศิลปะ ลพบุรีมีศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆ เข้ามาผสมผสานกัน เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร และศิลปะอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว

ลพบุรีเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย เช่น

 • พระปรางค์สามยอด โบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของลพบุรี สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระปรางค์สามยอด ภายในวัดยังมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่สำคัญมากมาย
 • วัดธรรมจักรอุทยานรังสี วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่
 • พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังเก่าของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้ว ลพบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น

 • อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • น้ำตกวังตะไคร้ น้ำตกที่มีความสวยงามและร่มรื่น

สรุป

ลพบุรีเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สืบทอดกันมายาวนาน และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย ลพบุรีจึงเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของไทย ควบคู่ไปกับธรรมชาติที่สวยงาม

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...

การใช้งาน IoT: สร้างโอกาสและประโยชน์ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสรรพ...

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Intern...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (IoT): การเชื่อมต่อที่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (Internet of Things หรือ IoT) คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง...

เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (AR)

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality - VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality ...