28.6 C
Bangkok
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024
หน้าแรกNewsข่าวสารท่องเที่ยวมาฆบูชา : วันแห่งการรวมพลังแห่งศรัทธา

มาฆบูชา : วันแห่งการรวมพลังแห่งศรัทธา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป โดยมิได้ทรงนัดหมาย

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญ 227 ข้อ เป็นการประมวลหลักธรรมวินัย เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์
 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ 3 ประการ คือ
  • พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  • พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ
  • พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้ทรงนัดหมาย

กิจกรรมในวันมาฆบูชา

 • พุทธศาสนิกชนจะไปวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
 • ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และธงพุทธศาสนา
 • ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น การรักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญสติ

ข้อคิดจากวันมาฆบูชา

 • วันมาฆบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เป็นวันที่ควรน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
 • เป็นวันที่ควรสามัคคีปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง

มาฆบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ น้อมนำหลักคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ไต้หวัน: ดินแดนแห่งเสน่ห์ที่รอให้คุณค้นพบ

ไต้หวัน เกาะรูปไข่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ห่างจากไทยเพียง 3-4 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน เต็มไปด้ว...

สอบ ก.พ. คืออะไร?

การสอบ ก.พ. ย่อมาจาก “การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพ...

เทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 กลับมาสร้างสีสันบนท้องฟ้าอีกครั้ง

เตรียมพบกับความงดงามของว่าวหลากสีสันจากทั่วโลก ในงานเทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 ที่จะก...

ประเพณีและพิธีกรรมในวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โลกจะเต็มไปด้วยสีชมพูและบรรยากาศโรแมนติก เนื่องในโอกาส "วันวาเลนไทน...

ประวัติวันวาเลนไทน์: ต้นกำเนิดและความหมาย

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลอง "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" หลา...