25.3 C
Bangkok
วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
หน้าแรกNewsข่าวสารท่องเที่ยวมาฆบูชา : วันแห่งการรวมพลังแห่งศรัทธา

มาฆบูชา : วันแห่งการรวมพลังแห่งศรัทธา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป โดยมิได้ทรงนัดหมาย

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญ 227 ข้อ เป็นการประมวลหลักธรรมวินัย เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์
 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ 3 ประการ คือ
  • พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  • พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ
  • พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้ทรงนัดหมาย

กิจกรรมในวันมาฆบูชา

 • พุทธศาสนิกชนจะไปวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
 • ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และธงพุทธศาสนา
 • ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น การรักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญสติ

ข้อคิดจากวันมาฆบูชา

 • วันมาฆบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เป็นวันที่ควรน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
 • เป็นวันที่ควรสามัคคีปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง

มาฆบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ น้อมนำหลักคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...