28 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกTravel12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวันภูเขียว ผืนป่าแห่งการคืนสู่ธรรมชาติ

ภูเขียว ผืนป่าแห่งการคืนสู่ธรรมชาติ

ภูเขียว เป็นทุ่งหญ้าขนาด  1,000  ไร่ ซึ่งอยู่บนพื้นที่คล้ายท้องกระทะโดยมีใจกลางผืนป่าภูเขียวซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ทุ่งกะมัง ซึ่งที่นี่เป็นบ้านของเนื้อทรายกว่า 300 ตัว แทบไม่น่าเชื่อว่า เนื้อทรายฝูงนี้จะขยายพันธุ์จากบรรพบุรุษเพียง 8 ตัว เมื่อกว่า 20 ปีก่อน  และในอดีตนั้นเนื้อทรายได้เคยถูกล่าอย่างหนักจนใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ  เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่า ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์ป่า สร้างความสมดุลให้แก่ผืน และเพื่อเป็นการเพิ่มประชา กรสัตว์ป่าให้มีความสมดุลในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจึงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ป่าและเป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศตามธรรมชาติ

ที่พักจังหวัดชัยภูมิ : https://www.agoda.com/partners/partnersearch.aspx?cid=1425703&hl=en&city=214879&pcs=5

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว 3 อำเภอคือ อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิและเป็นส่วนหนึ่ง ของผืนป่าอีสานตะวันตกโดยเชื่อมรวมเป็นผืนป่าเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึง 3  แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง และอุทยานแห่งชาติอีก 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติตาดหมอก  โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จะเข้ามาดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงและ การขยายพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็น  ไก่ฟ้าพญาลอ กวาง นกยูง เก้ง และเนื้อทราย ฯลฯ โดยปล่อยสัตว์ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติสามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เอง

ภารกิจที่สำคัญของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว คือการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะส่งผลให้ ป่าต้นน้ำของภาคอีสาน ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการคุ้มครองสัตว์ป่า ที่พบว่าบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ

เขตรักษาพันธุ์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เดือนที่ควรไปท่องเที่ยว

  • สามารถท่องเที่ยวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ได้ทุกฤดูกาล

กิจกรรมแนะนำเมื่อมาท่องเที่ยว

1. มาภูเขียว เที่ยวทุ่งกระมัง   

ทุ่งกะมัง  เป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงต้องการให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่า และนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเก้ง กวาง กระจง และนกต่าง ๆ  มีการจัดทำดินโป่งในบริเวณทุ่งกะมังเพื่อให้สัตว์มากินดินโป่ง และยังมีการเผา แปลงทุ่งหญ้าเพื่อ ให้เกิดหญ้าระบัดซึ่งจะทำให้หญ้าแตกยอดใหม่กลายเป็นอาหารของเก้ง กวางในช่วงฤดูแล้ง บนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมัง มีพระตำหนักที่ประทับอยู่เหนืออ่างน้ำ  ทุ่งกะมังในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเหล่าเก้งกวาง และสัตว์ป่านานาชนิด มีการนำเอาดินโป่ง มาใส่ไว้เป็นจุดๆ เพื่อให้สัตว์ป่าได้มากิน   จึงทำให้สามารถพบเห็น เหล่าบรรดาเนื้อทราย เก้ง กระจง ออกมาหาอาหารโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจะพบเห็นได้มากที่สุด

2. แหล่งดูนก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวมีความแตกต่างจากแหล่งดูนกแห่งอื่นๆ เพราะที่นี่มีแหล่งน้ำขนาดเล็กและใหญ่กระจายเกือบทุกพื้นที่  ทำให้ที่นี่สามารถพบนกได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น นกน้ำ นกทุ่ง และนกป่า ยังมีนกเป็ดผีเล็ก นกกวัก และนกอีล้ำ  ส่วนนกน้ำขนาดใหญ่ ก็มีอย่างนกกระทุง นกอ้ายงั่ว และนกชนิดที่หายากอย่าง นกกระสาดำ  รวมทั้งนกป่า อย่าง นกกระทาดงอกสีน้ำตาล นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล ไก่ฟ้าพญาลอ นกโกโรโกโส ซึ่งช่วงเวลาที่ดีและมีจำนวน ชนิดของนกให้ดูมากที่สุดคือช่วงฤดูหนาว

3. จุดชมวิวปางม่วง

ที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวที่งดงามเห็นทิวทัศน์ของป่าอันเขียวขจีของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บางวันก็จะได้เห็นทะเลหมอก มีทิวทัศน์ที่เห็นเบื้องหน้าประกอบไปด้วยเทือกเขาน้อย ใหญ่ที่กว้างไกลสุดสายตา รวมทั้งมองเห็นภูเขาสูงยอดตัดที่สูงกว่าลูกอื่นๆ   คือ ภูผาจิต และสุดปลายสายตาคือ ภูกระดึง

ข้อควรรู้

1. ห้องทดลองขนาดใหญ่

ทุ่งกะมัง กลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  และทำให้พิสูจน์แล้วว่า เนื้อทราย กลับมามีชีวิตที่อิสระอีกครั้ง ในผืนป่าของประเทศไทย ที่นี่มีสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่กว่า 9 แสน 7 หมื่นไร่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  ทำให้เห็นการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าอย่างอิสระ ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ ของผืนป่าภูเขียว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ยังเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำชี เส้นเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนาน  ที่สำคัญไปกว่านั้นคือผืนป่าภูเขียว ยังเป็นห้องเรียนอันกว้างใหญ่ ที่คอยย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งนับได้ว่าที่นี่เป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริง

2. แหล่งท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวปางม่วง, ลำน้ำพรม, ลานจันทร์และตาดหินแดง ,บึงแปน, น้ำตกตาดคร้อ, ผาเทวดา, น้ำตกนาคราช

ข้อมูลจำเพาะการท่องเที่ยว

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานชัยภูมิ  โทรศัพท์ : 044-213-030, 044-213-666

พิกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : 16.3378691,101.4070487

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

Roborock Q Revo Pro: รีวิวและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทันสมัย

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro เป็น...

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20 เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำความสะอาดในบ้าน...

สำรวจกลุ่มนักท่องเที่ยว ไปประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เป็นผลมาจากค่าเงินเ...

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...