เที่ยวอาเซียน

พระธาตุหลวง ประเทศลาว 

พระธาตุหลวง ประเทศลาว
พระธาตุหลวง ประเทศลาว

ออกเดินทางอีกครั้งไปยังประเทศลาว เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ และน่าหลงไหลในทุกมุมมอง สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละเมืองก็จะมีความแตกต่างกันไป เมืองเวียงจันทน์เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์ และ พระธาตุหลวง ก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่มีความงดงามอย่างมาก เราตั้งใจเดินทางไปยัง พระธาตุหลวง ที่ตั้งอยู่เมืองเวียงจันทน์ เพื่อกราบไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ พระธาตุหลวง และชมความอลังการของ พระธาตุหลวง หรือชื่อเรียกอีกชื่อคือ พระธาตุใหญ่

พระธาตุหลวง ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเวียงจันทน์ เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในตราประจำแผ่นดิน และในธนาบัตรของประเทศลาว พระธาตุหลวง นั้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีอาณาเขตขนาดใหญ่ กว้างขวางองค์พระธาตุขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านโดดเด่นด้วยสีทอง รายล้อมด้วยพระเจดีย์ และพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน โดยรอบยังมีอนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช วัดพระธาตุเหนือ และวัดพระธาตุใต้ที่ประดิษฐานของพระนอนองค์ใหญ่

พระธาตุหลวง ประเทศลาว

พระธาตุหลวง ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าจันทบุรีศักดิ์ เจ้าเมืองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก วัตถุประสงค์ในการสร้าง พระธาตุหลวง ของเจ้าเมืองนครเวียงจันทน์เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ กระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่เมืองเวียงจันทน์เพื่อกราบไหว้ และสักการะบูชา องค์พระธาตุถูกสร้างขึ้นด้วยหินและครอบด้วยองค์พระธาตุ และในบริเวณโดยรอบองค์ พระธาตุหลวง ถูกรายล้อมด้วยพระเจดีย์หลายองค์ ซึ่งเจดีย์ที่ลายล้อมองค์พระธาตุจะแกะสลักเป็นลายพญานาคที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวลาว พญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำลุ่มแม่น้ำโขง

พระธาตุหลวง ถือเป็นแหล่งรวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวลาว และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ได้ไม่น้อย เพราะในทุกบริเวณของ พระธาตุหลวง เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ องค์ พระธาตุหลวง เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจความเลื่อมใสศรัทธาของศาสนิกชน

พระธาตุหลวง ประเทศลาว

เมื่อเข้ามาถึงภายใน พระธาตุหลวง จะรู้สึกถึงความร่มเย็น ความสงบเงียบ ความขลัง และมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ความงดงามด้วยสีทองอร่ามขององค์พระธาตุ พระเจดีย์ที่ล้อมรอบ รวมถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน ช่วยเสริมความงดงามให้กับ พระธาตุหลวง เปรียบเสมือนได้เข้าไปอีกโลกหนึ่ง ความศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ใช่เพียงแค่ความงาม แต่คุณจะสัมผัสได้ว่าการเดินทางมายัง พระธาตุหลวง ไม่ได้เป็นเพียงการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเท่านั้น แต่ยังได้ความอิ่มใจ อิ่มบุญและกลับไปด้วยรอยยิ้มด้วย

พระธาตุหลวง  อีกหนึ่งสถานที่ที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณ ประเทศลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอให้คุณมาสัมผัส ด้วยความเงียบสงบ วัฒนธรรมประเพณี วีถีชีวิต บ้านเรือนที่ยังเต็มไปด้วยความดั้งเดิม คุณจะหลงรักประเทศนี้อย่างไม่รู้ตัว

ตั๋วเครื่องบิน

ที่พักประเทศลาว

Related posts