33.6 C
Bangkok
วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกNewsข่าวสารท่องเที่ยว“ประเพณีสงกรานต์” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

“ประเพณีสงกรานต์” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในงานประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา

“ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อน เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย เป็นการเริ่มต้นปีใหม่และเป็นวันหยุดยาวประจำปีของคนไทย โดยประเพณีสงกรานต์จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การรำไทย และการแสดงแสงสีเสียง

ประเพณีสงกรานต์

UNESCO พิจารณาให้ “ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เนื่องจากประเพณีนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีของไทย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางสังคมและจิตวิญญาณของคนไทย ดังนี้

  • ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยทุกภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะมีประเพณีสงกรานต์ที่แตกต่างกันไป เช่น การสรงน้ำพระที่วัด การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงแสงสีเสียง
  • คุณค่าทางสังคมและจิตวิญญาณ ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยประเพณีสงกรานต์เป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนจะได้พบปะสังสรรค์กัน และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญูและขอพร

การขึ้นทะเบียน “ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายอันลึกซึ้งของประเพณีนี้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...

อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกายจริงหรือ?

ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างมาก หลายคนหันมาสนใจการบริโภคอา...