34.7 C
Bangkok
วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
หน้าแรกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนกับการแพทย์: โอกาสและความท้าทาย

บล็อกเชนกับการแพทย์: โอกาสและความท้าทาย

บล็อกเชนกับการแพทย์: โอกาสและความท้าทาย

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (decentralized database) ที่มีลักษณะเด่นคือมีความโปร่งใส ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง บล็อกเชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลากหลายวงการ รวมถึงวงการการแพทย์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสใหม่ๆ มากมาย ดังนี้

โอกาส

 • การปรับปรุงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ บล็อกเชนสามารถช่วยรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลสุขภาพของตนจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพ บล็อกเชนสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพได้หลายประการ เช่น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยจากหลายแหล่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์ บล็อกเชนสามารถช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์ได้หลายประการ เช่น ช่วยให้พัฒนาระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลสำหรับบริการทางการแพทย์ ช่วยให้พัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนใหม่ๆ ช่วยให้พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคแบบใหม่

ความท้าทาย

อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการประยุกต์ใช้กับวงการการแพทย์ จึงยังมีความท้าทายบางประการที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เช่น

 • ความซับซ้อนของเทคโนโลยี บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวงการการแพทย์
 • ปัญหาด้านความปลอดภัย แม้จะมีความน่าเชื่อถือสูง แต่บล็อกเชนก็ยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอยู่บ้าง เช่น ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูล
 • ความยินยอมของผู้ป่วย การนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สรุป

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการพลิกโฉมวงการการแพทย์ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการแก้ไขความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) ที่ใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูล บล็อกเชนมีศักยภาพในการปฏิวัติวงการการแพทย์ในหลายด้าน เช่น การรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการแพทย์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาการรักษาพยาบาลใหม่ๆ

ประโยชน์ของบล็อกเชนต่อการแพทย์

บล็อกเชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์ในหลายด้าน ดังนี้

 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการแพทย์ บล็อกเชนสามารถช่วยให้ข้อมูลทางการแพทย์มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบกระจายศูนย์และไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ บล็อกเชนยังสามารถใช้เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยมิชอบ
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน บล็อกเชนสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ตัวอย่างเช่น บล็อกเชนสามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
 • การพัฒนาการรักษาพยาบาลใหม่ๆ บล็อกเชนสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการรักษาพยาบาลใหม่ๆ เช่น การใช้บล็อกเชนเพื่อจำลองโมเดลทางชีววิทยาของโรคต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการรักษาโรคใหม่ๆ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรณีศึกษาการนำบล็อกเชนมาใช้ทางการแพทย์

ปัจจุบันมีการนำบล็อกเชนมาใช้ทางการแพทย์ในหลายประเทศ เช่น

 • สหรัฐอเมริกา บริษัท IBM กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนสำหรับบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
 • สหราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรกำลังพัฒนาระบบบล็อกเชนสำหรับจัดเก็บข้อมูลวัคซีน ซึ่งจะช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารวัคซีน
 • ประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กำลังพัฒนาระบบบล็อกเชนสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ

ความท้าทายในการนำบล็อกเชนมาใช้ทางการแพทย์

การนำบล็อกเชนมาใช้ทางการแพทย์ยังมีความท้าทายบางประการ เช่น

 • ความซับซ้อนของระบบ บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้ทางการแพทย์เป็นเรื่องยาก
 • ความคุ้มค่า การลงทุนในการพัฒนาและนำบล็อกเชนมาใช้ทางการแพทย์อาจไม่คุ้มค่าสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล
 • กฎระเบียบ การนำบล็อกเชนมาใช้ทางการแพทย์อาจต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแล

สรุป

บล็อกเชนมีศักยภาพในการปฏิวัติวงการการแพทย์ในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม การนำบล็อกเชนมาใช้ทางการแพทย์ยังมีความท้าทายบางประการ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนการนำบล็อกเชนมาใช้อย่างแพร่หลาย

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ไต้หวัน: ดินแดนแห่งเสน่ห์ที่รอให้คุณค้นพบ

ไต้หวัน เกาะรูปไข่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ห่างจากไทยเพียง 3-4 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน เต็มไปด้ว...

สอบ ก.พ. คืออะไร?

การสอบ ก.พ. ย่อมาจาก “การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพ...

เทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 กลับมาสร้างสีสันบนท้องฟ้าอีกครั้ง

เตรียมพบกับความงดงามของว่าวหลากสีสันจากทั่วโลก ในงานเทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 ที่จะก...

ประเพณีและพิธีกรรมในวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โลกจะเต็มไปด้วยสีชมพูและบรรยากาศโรแมนติก เนื่องในโอกาส "วันวาเลนไทน...

ประวัติวันวาเลนไทน์: ต้นกำเนิดและความหมาย

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลอง "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" หลา...