เที่ยวอาเซียน

บรูไน ประเทศแห่งมัสยิดทองคำ 

บรูไน ประเทศแห่งมัสยิดทองคำ
ประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นเมื่อได้มาเที่ยวประเทศนี้จะพบกับสถาปัตยกรรมส่วนมากที่จะได้อิทธิพลมาจากศาสนาอิสลาม ซึ่งก็คงไม่ต่างจากประเทศไทยที่ส่วนมากก็จะมีวัดวาอารามทั่วทั้งประเทศ ใครที่อยากเห็นมัสยิดสวย ๆ บางที่ก็มีส่วนประกอบของวัสดุจากทองคำ ต้องไม่พลาดที่จะมาเที่ยวที่บรูไนครับ

ประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำ ประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำประเทศบรูไน เมืองแห่งมัสยิดทองคำ

Related posts