28 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกTravel12 เมืองต้องห้ามพลาด +ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ ดินแดนแห่งขุนพลเรือเอก

ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ ดินแดนแห่งขุนพลเรือเอก

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

ใน พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพร เป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในช่วงนี้ชนชาติจาม แห่งราชอาณาจักรจามปา ถูกชาวเวียดนามรุกราน ชาวจามกลุ่มนี้อพยพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ปรากฏว่ามี “อาสาจาม” ในแผ่นดินนี้ เพื่อการขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งต้องมารักษาด่านเมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองตรี และตั้งชาวจาม เป็นเจ้าเมืองชุมพร และดินแดนแถบนี้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วย ชาวจาม มีความสามารถในการรบ ที่มีชื่อเสียง เช่น กองอาสาจาม เป็นทหารชั้นดี มีวินัย เชี่ยวชาญการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมานาน และเก่งการค้ามาหลายพันปี

ที่พักจังหวัดชุมพร : https://www.agoda.com/partners/partnersearch.aspx?cid=1425703&hl=en&city=17383&pcs=5

และต่อมาระหว่าง ปี พ.ศ. 2173 – 2199 ในแผ่นดิน พระเจ้าปราสาททองแห่งราชอาณาจักกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนชาวเมืองแถง หรือ (เดียนเบียนฟู) อยู่ในประเทศเวียดนาม และชาวเมืองพงสาลี อยู่ในประเทศลาว มาเป็นพลเมือง เมืองชุมพร เมืองปะทิว(อำเภอปะทิว) เพื่อทำการเกษตรกรรม และเมืองท่าการค้าสำคัญ ตั้งแต่นั้นมา

เดิมชาวจามนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พ.ศ. 1400 นับถือศาสนาพุทธมหายาน และเมื่อค้าขายกับอาหรับก็นับถือ ศาสนาอิสลาม แต่ชาวจามที่มาอยู่เมืองชุมพร ต่อมานับถือ ศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ประเพณี เหมือนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 500 -600 ปี ที่ชาวจาม เข้าปกครองเมืองชุมพร และดินแดนแถบนี้จนแทบจะไม่เหลือวัฒนธรรมเดิมเลย เช่น ข้าวต้มใบพ้อ ที่ใช้ในงานมงคล เช่นเดียวกับชาวมุสลิม บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา ก็สูญหายไม่ได้ใช้ในงานมงคลแล้ว

จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร

ภาพประกอบจาก 12 เมืองต้องห้ามพลาด +

ชุมพร เป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร มีเกาะแก่งประมาณ 30 เกาะ จึงทำให้ชุมพรมีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ชุมพรมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยโบราณ เป็นแหล่งชุมนุมของพ่อค้าจากทั่วสารทิศ ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการป้องกันการรุกรานของพม่า ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชุมพรยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการป้องกันการรุกรานของฝรั่งเศส

ชุมพรมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการผจญภัย ดังนี้

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 • ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ที่หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วีรบุรุษของกองทัพเรือไทย
 • เรือรบหลวงชุมพร ตั้งอยู่ที่หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร เป็นเรือรบหลวงลำแรกของกองทัพเรือไทย
 • โบราณสถานเขาพะเนินทุ่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะ เป็นโบราณสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายเป็นรูปวงกลม
 • โบราณสถานเขาทะลุ ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าแซะ เป็นโบราณสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยถ้ำหินขนาดใหญ่ที่เจาะทะลุถึงกัน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • วัดพระธาตุสวี ตั้งอยู่ที่อำเภอสวี เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสวี เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุสวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมพร
 • วัดถ้ำเขาพลู ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอปะทิว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดใหญ่
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชุมพร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมพร

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว และอำเภอหลังสวน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าชายเลน ชายหาด และปะการัง
 • หาดทุ่งวัวแล่น ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว เป็นชายหาดยาวและกว้าง เหมาะสำหรับการเล่นน้ำทะเลและพักผ่อนหย่อนใจ
 • อ่าวคราม ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว เป็นอ่าวที่มีน้ำทะเลสีครามใส เหมาะสำหรับการดำน้ำชมปะการัง

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

 • น้ำตกสันสีหมอก ตั้งอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 60 เมตร ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน
  ล่องแพคลองนางหงส์ ตั้งอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะ เป็นกิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติริมคลองนางหงส์
 • เดินป่าเขาทะลุ ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าแซะ เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ผ่านป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และป่าชายเลน

ชุมพรเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือผจญภัย ก็สามารถมาเที่ยวชุมพรได้อย่างเพลิดเพลิน

ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวชุมพร 3 วัน 2 คืน

วันแรก

 • เดินทางถึงจังหวัดชุมพร
 • เช็คอินเข้าที่พัก
 • สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • เยี่ยมชมเรือรบหลวงชุมพร
 • รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง

 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
 • ดำน้ำชมปะการัง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เที่ยวชมหาดทุ่งวัวแล่น
 • รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม

 • เที่ยวชมวัดพระธาตุสวี
 • เยี่ยมชมวัดถ้ำเขาพลู
 • เดินทางกลับ

โปรแกรมท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจและเวลาที่มี

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

Roborock Q Revo Pro: รีวิวและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทันสมัย

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro เป็น...

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20 เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำความสะอาดในบ้าน...

สำรวจกลุ่มนักท่องเที่ยว ไปประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เป็นผลมาจากค่าเงินเ...

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...