28 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกTravelข้อมูลชนเผ่าชาวเขาเผ่าเมี่ยน

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เย้า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาศัยอยู่ในบริเวณรอยต่อของหลายประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม ลาว พม่า และไทย ในประเทศไทย ชาวเขาเผ่าเมี่ยนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนบน กระจายอยู่ตามจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน

ข้อมูลเผ่าเมี่ยนหรือเย้า ข้อมูลเผ่าเมี่ยนหรือเย้า

ชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ต่อมาได้อพยพลงมาทางใต้ เข้าสู่เวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว และทางตะวันออกของพม่าบริเวณรัฐเชียงตุงและภาคเหนือของไทย

ชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน วัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่

  • ภาษาเมี่ยน เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก มีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง ชาวเขาเผ่าเมี่ยนแต่ละกลุ่มย่อยจะมีภาษาพูดที่แตกต่างกันไป
  • การแต่งกาย ชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีการแต่งกายที่งดงามแตกต่างกันไปตามกลุ่มย่อย ผู้หญิงชาวเขาเผ่าเมี่ยนจะแต่งกายด้วยผ้าซิ่นปัก สวมเสื้อแขนยาว สวมเครื่องประดับเงินจำนวนมาก ผู้ชายชาวเขาเผ่าเมี่ยนจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนสั้น สวมกางเกงขายาว สวมหมวก
  • ประเพณีการแต่งงาน ชาวเขาเผ่าเมี่ยนนิยมแต่งงานแบบคลุมถุงชน ฝ่ายชายจะต้องจ่ายสินสอดให้กับฝ่ายหญิง พิธีแต่งงานจะจัดขึ้นที่บ้านฝ่ายหญิง
    ประเพณีการฝังศพ ชาวเขาเผ่าเมี่ยนนิยมฝังศพไว้ใต้ถุนบ้าน พิธีฝังศพจะจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย

ชาวเขาเผ่าเมี่ยนมีอาชีพหลักคือการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง พริก ฝ้าย และอื่นๆ นอกจากนี้ ชาวเขาเผ่าเมี่ยนยังเลี้ยงสัตว์ เช่น ม้า หมู และไก่

ในปัจจุบัน ชาวเขาเผ่าเมี่ยนยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตนไว้อย่างเหนียวแน่น อย่างไรก็ตาม ชาวเขาเผ่าเมี่ยนจำนวนไม่น้อยได้อพยพลงมาอาศัยอยู่ในเมืองเพื่อหางานทำ ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีบางอย่างของชาวเขาเผ่าเมี่ยนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

ชาวเขาเผ่าเมี่ยนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สมควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่ต่อไป

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

Roborock Q Revo Pro: รีวิวและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทันสมัย

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock Q Revo Pro เป็น...

รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi X20 เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำความสะอาดในบ้าน...

สำรวจกลุ่มนักท่องเที่ยว ไปประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เป็นผลมาจากค่าเงินเ...

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...