28.1 C
Bangkok
วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุนจังหวัดที่ประชากรเยอะที่สุดในไทย 2566

จังหวัดที่ประชากรเยอะที่สุดในไทย 2566

ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,061,000 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แบ่งตามจังหวัด ดังนี้

  • กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,494,932 คน
  • นครราชสีมา จำนวน 2,630,058 คน
  • อุบลราชธานี จำนวน 2,572,561 คน
  • ชลบุรี จำนวน 2,564,707 คน
  • เชียงใหม่ จำนวน 2,136,272 คน

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 คือ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรถึง 5,494,932 คน รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยที่ทำให้จังหวัดเหล่านี้มีประชากรหนาแน่น มีหลายประการ เช่น

  • เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า ทำให้มีผู้คนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานและตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก
  • เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทำให้มีนักศึกษาจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาเล่าเรียน
  • เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

การมีประชากรหนาแน่น ย่อมส่งผลดีและผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ ในด้านบวก การมีประชากรหนาแน่น ย่อมทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้มากขึ้น เพราะทำให้มีกำลังซื้อและกำลังแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ การมีประชากรหนาแน่น ยังทำให้ประเทศมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกมากขึ้นอีกด้วย

แต่ในด้านลบ การมีประชากรหนาแน่น ย่อมทำให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจร ปัญหาความแออัด และปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีประชากรหนาแน่น

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ททท. ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวลาวบนรถไฟทดลองเต็มรูปแบบจากเวียงจันทน์สู่กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม 2567 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย...

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...