29.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ได้

ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินหมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ
 • ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน เช่น ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้
 • ความเสี่ยงจากปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อข้อมูล

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง โดยแนวทางหลักๆ มีดังนี้

 • การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หมายถึง การหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
 • การลดความเสี่ยง (Reduction) หมายถึง การลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยง
 • การแบ่งปันความเสี่ยง (Sharing) หมายถึง การแบ่งปันความเสี่ยงกับผู้อื่น เช่น การทำประกัน
 • การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) หมายถึง การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยง

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยง เช่น

 • การทำประกันบ้านเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ
 • การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา
 • การทำประกันเงินฝากเพื่อคุ้มครองเงินฝากจากความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของสถาบันการเงิน

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ดังนั้น จึงควรศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ไต้หวัน: ดินแดนแห่งเสน่ห์ที่รอให้คุณค้นพบ

ไต้หวัน เกาะรูปไข่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ห่างจากไทยเพียง 3-4 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน เต็มไปด้ว...

สอบ ก.พ. คืออะไร?

การสอบ ก.พ. ย่อมาจาก “การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพ...

เทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 กลับมาสร้างสีสันบนท้องฟ้าอีกครั้ง

เตรียมพบกับความงดงามของว่าวหลากสีสันจากทั่วโลก ในงานเทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาด 2567 ที่จะก...

ประเพณีและพิธีกรรมในวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โลกจะเต็มไปด้วยสีชมพูและบรรยากาศโรแมนติก เนื่องในโอกาส "วันวาเลนไทน...

ประวัติวันวาเลนไทน์: ต้นกำเนิดและความหมาย

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลอง "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" หลา...