32.2 C
Bangkok
วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้: ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

กองทุนรวมตราสารหนี้: ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีความเสี่ยงต่ำ

ประเภทของกองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้มีหลากหลายประเภท แบ่งตามอายุของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุน ดังนี้

 • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น: ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง: ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 5 ปี พันธบัตรเอกชนอายุไม่เกิน 5 ปี
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว: ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน 5 ปี เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุเกิน 5 ปี พันธบัตรเอกชนอายุเกิน 5 ปี

นอกจากนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ยังมีประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้คุณภาพดี กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นต้น

ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้

ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุน หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะลดลงได้ หากอัตราดอกเบี้ยลดลง

ความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารหนี้

ความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารหนี้มีระดับต่ำกว่ากองทุนรวมหุ้น แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้าง ได้แก่

 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: ความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ทันทีที่ต้องการ
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต: ความเสี่ยงที่ issuer ของตราสารหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
 • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย: ความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ทำให้มูลค่าของตราสารหนี้ลดลง

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

 • ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ: กองทุนรวมตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอกว่ากองทุนรวมหุ้น
 • ความเสี่ยงที่ต่ำกว่า: กองทุนรวมตราสารหนี้มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนรวมหุ้น
 • บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ: กองทุนรวมตราสารหนี้มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยบริหารจัดการ

ข้อควรระวังในการเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้

 • พิจารณาวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: กองทุนรวมตราสารหนี้แต่ละกองมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ควรเลือกกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวม: ควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม: ควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างน้อย 3 ปี

สรุป

กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นเครื่องมือลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีความเสี่ยงต่ำ โดยนักลงทุนควรพิจารณาวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ข้อมูลควรรู้สำหรับมือใหม่เริ่มลงทุน

การลงทุนเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่งคั่งและการเติบโตทางการเงินของบุคคลหรืออง...

ข้อควรรู้ในการลงทุนหุ้นสำหรับมือใหม่

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมากมาย แต่สำหรับมือให...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกสบายและเ...

เทคนิคจัดการเวลาสำหรับการทำงานออนไลน์

การทำงานออนไลน์เป็นสิ่งที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ม...

กลยุทธ์เพิ่มรายได้จากงานออนไลน์

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การทำงานออนไลน...