กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการสั่งซื้อด้านล่างนี้ให้ละเอียด
เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งซื้อจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

1. ขั้นการสั่งซื้อสินค้า

ซื้อผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คนเดินทาง

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนการสั่งซื้อง่าย ๆ เพียงท่านเลือกสินค้าที่ต้องการ เลือกสินค้าใส่ตะกร้า กรอกรายละเอียดลูกค้า ชำระเงิน รอรับสินค้า

สั่งซื้อทางอีเมล์

ส่งอีเมล์พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อไปยัง [email protected] เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์การสั่งซื้อแล้ว จะสรุปรายการสินค้าและจำนวนเงินที่จะต้องชำระกลับไปเพื่อยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้ง โดยลูกค้าสามารถส่งอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในการตอบกลับนั้นโดยปกติแล้วเราจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)

2. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น เราจะคืนเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าของเว็บไซต์ ท่านสามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อบัญชีของลูกค้าได้ทันที กรณีอื่น ๆ ลูกค้าสามารถติดต่อยกเลิกได้ที่ [email protected] เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันรายการอีกครั้ง โดยปกติแล้วเราจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดประจำปี)

3. ช่องทางการชำระเงิน

การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นั้น ทางร้านไม่ได้เก็บข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเอาไว้ แต่จะเลือกใช้ระบบชำระเงิน GB Primepay ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการรวบรวมรายการต่าง ๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการในกรณีรายการชำระเงินของลูกค้ามีปัญหา โดยลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกในหน้าชำระเงิน โดยสามารถเลือกได้ดังนี้

  • ชำระด้วยบัตรเครดิต ซึ่งบัตรที่รองรับการใช้งาน ได้แก่ Visa, MasterCard, JCB, Diners, AMEX
  • ชำระด้วยระบบ THAI QR Payment
  • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศ เมื่อท่านเลือกชำระด้วยวิธีนี้จะมีบาร์โค้ด ให้ลูกค้านำไปชำระได้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

ยืนยันการชำระเงิน

การชำระเงินด้วยระบบออนไลน์จะได้รับการยืนยันอัตโนมัติ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องยืนยันด้วยตัวเอง แต่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่แบบฟอร์มติดต่อเราหรืออีเมล์ [email protected]

4. การจัดส่งสินค้า

ทุกรายการสั่งซื้อจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นว่าผู้ซื้อจะเลือกการจัดส่งด้วยวิธีการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ โดยทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต แต่ละรายการจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-14 วันเพื่อจัดส่ง สินค้าพรีออเดอร์จะส่งจากโรงงานที่มีตั้งอยู่ในหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

ในการจัดส่งแต่ละครั้งทางร้านจะไม่ระบุว่าจัดส่งจากประเทศไหน เราจะตรวจสอบสต๊อกสินค้าและส่งจากโรงงานที่พร้อมที่สุด โดยเลือกใช้บริษัทจัดส่งที่น่าเชื่อถือ ทุกรายการจัดส่งสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ ในการจัดส่งนับตั้งแต่วันแรกที่จัดส่งจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 14-30 วัน แต่การขนส่งระหว่างประเทศมีตัวแปรหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ อาจจะทำให้ใช้เวลาในการจัดส่งนานถึง 90 วัน

5. การเปลี่ยนสินค้า และ เงื่อนไขการคืนเงิน

ทางร้านจะรับคืนเงิน, เปลี่ยนสินค้า, เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ชำรุดภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า หากพ้นจากกำหนดนี้แล้วจะถือว่าไม่เข้ากำหนดเงื่อนไขการคืนเงิน โดยจะเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมดไม่สามารถจัดหาให้ใหม่ได้ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของผู้ซื้อเท่านั้น

กรณีที่ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว
  • สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น หีบห่อชำรุด, อุปกรณ์พ่วงอื่นไม่ครบ
  • สินค้าไม่ใช่รุ่นหรือแบบที่จัดส่งไป

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใจ 90 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ หลังจากตรวจสอบแล้ว ทางร้านจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชีของผู้ซื้อ

6. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยนับระยะเวลาดังนี้

  • นับจากวันซื้อ-ขาย เป็นระยะเวลา 90 วัน
  • นับจากวันที่ได้รับสินค้า เป็นระยะเวลา 30 วัน

แล้วแต่ว่าวันไหนที่ลูกค้าจะได้รับประกันยาวนานกว่า