12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

โครงการเที่ยว 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวันมุ่งสร้างกระแสให้คนไทยให้รู้สึกตื่นตัว อยากลุกออกมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งเน้นกลุ่มสินค้าทางการท่องเที่ยว ที่จัดได้ว่าเป็นสุดยอดทางความงามทางการท่องเที่ยวของเมืองไทย ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทย ต้องไปสัมผัสด้วยสายตาของตัวเอง โดยนำเรื่องของเวลาเข้ามาเป็นจุดกระตุ้น ให้เกิดการท่องเที่ยว

บ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้ง ธรรมชาติ ป่า เขา ท้องทะเล วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความน่าสนใจในระดับสูงมาก หลายแห่งมีความโดดเด่นจัดอยู่ในขั้นมหัศจรรย์เมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้ ชนิดที่ขาเที่ยว(ไทย)ทั้งหลายต้องหาโอกาสไปให้ได้สักครั้ง(หรือหลายๆครั้ง)ในชีวิต แต่มีข้อแม้ว่าต้องไปให้ถูกที่ ถูกทาง ถูกจังหวะ ถูกเวลา ก็จะได้รับความประทับใจอิ่มเอมปรีดากลับไป

ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวอันโดดเด่นเหล่านั้นมานำเสนอนักท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน” เพื่อเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว

คุณเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้บ้างไหม… เมื่อถึงเวลาที่เหล่าผีเสื้อนับแสนตัวเริ่มขยับปีกพร้อมกันเมื่อนั้นก็ถึงเวลาที่ป่าทั้งผืน…เริ่มตื่นจากกการหลับใหลทุ่งดอกไม้เริ่มบานล้อกับสายฝนพรำ กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาป่าบางแห่งถูกแต่งแต้มด้วยดอกไม้น้ำที่บานสะพรั่งงดงามดั่งป่าหิมพานต์ คุณอาจจะแปลกใจมากขึ้น…ถ้ารู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องราวในจินตนาการ หากแต่มีอยู่จริงในดินแดนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า เมืองไทย

12 เดือน ปรากฎการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่ไม่ควรพลาดในแต่ละเดือน

7 ดาว ความมหัศจรรย์ยามค่ำคืน… ที่ทำให้เมืองไทยกลายเป็นสวรรค์ของนักเดินทาง

9 ตะวัน ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ… ที่จะงดงามที่สุด เมื่อถูกอาบด้วยแสงตะวัน

12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

ท่องเที่ยวทั่วไทย… ด้วยใจรักษ์

จะออกไปเที่ยวกันสักทีเตรียมตัวกันให้ดีก่อน นอกจากสัมภาระส่วนตัว และเพื่อนร่วมเดินทาง แล้ว สิ่งของที่จำเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เตรียมเพื่อนำติดตัวไปเที่ยวด้วย คือ เตรียมความเข้าใจเบื้องต้น ถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ถูกวิธี สำหรับการเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ

เที่ยวธรรมชาติและอุทยาน เข้าใจสถานที่ เที่ยวอย่างเคารพกติกาของธรรรมชาติ ไม่ทำร้ายธรรมชาติปฏิบัติตามกฏระเบียบของอุทยานและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

เที่ยวทุ่งดอกไม้ อย่าจับ อย่าเด็ด อย่าดึง เดินชมดอกไม้ในทางที่กำหนดเท่านั้น

เที่ยวดูนก ชมผีเสื้อ ควรใส่เสื้อผ้าที่มีสีกลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น เขียว น้ำตาล เลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีสด อย่าง ฟ้า แดง เหลือง เพราะอาจทำให้ผีเสื้อตกใจ อย่าทำเสียงดัง ไม่ทำกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรบกวนการดำรงชีวิตของนก

เที่ยวทะเลใส – ใต้น้ำสวย รักษาความสะอาด ไม่เหยียบย่ำปะการัง ไม่จับสัตว์ทะเลมาเป็นสมบัติส่วนตัว

เที่ยวโบราณสถานล้ำค่า ไม่ขีด ไม่เขียน เคารพสถานที่ แต่งกายให้สุภาพ สำรวมกิริยาทั้งกาย วาจา และใจ ถ้าอยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวทั่วเมืองไทย ที่น่าดูที่สุด สวยที่สุดในแต่ละเดือนรวมทั้งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทั้งตอนกลางวัน และยามค่ำคืน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ก็ต้องช่วยกันรักษา คงความสวยงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้ และช่วยกัน…เก็บเมืองไทยให้สวยงาม

ดาวน์โหลดคู่มือท่องเที่ยว 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

Places in 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

Find More